Υποτροφίες Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου


Στα πλαίσια της προσφοράς του για ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας, η Διεύθυνση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, αποφάσισε να παραχωρήσει αριθμό υποτροφιών σε προσοντούχους/ες υποψήφιους/ες από εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, καθώς και σε μέλη συναφών επαγγελματικών συνδέσμων ή μη-κερδοσκοπικών οργανισμών.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου στοχεύει στην παροχή σύγχρονης και ολοκληρωμένης εκπαίδευσης, σε μεταπτυχιακό επίπεδο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, προς στελέχη οργανισμών και επιχειρήσεων που επιθυμούν ν' αναπτύξουν τις διοικητικές και ηγετικές τους γνώσεις και δεξιότητες. Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει καταξιωθεί, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, ως εφάμιλλο αυτών που προσφέρουν διακεκριμένα πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Βορείου Αμερικής. Προς τούτο συνηγορούν και οι θετικές αξιολογήσεις από έγκριτους, διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης - το Πρόγραμμα ΜΒΑ κατέχει, από το 2012, τη διεθνή διαπίστευση EPAS από το European Foundation for Management Development (EFMD). Το Πρόγραμμα πέτυχε επίσης το 2018 τη μέγιστη βαθμολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή αξιολόγησης του Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.).

Το μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΜΒΑ έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με διεθνή πρότυπα και βέλτιστες πρακτικές, λαμβάνοντας υπόψη τις τάσεις της αγοράς και σύγχρονες προσεγγίσεις στη διοίκηση. Προσφέρεται σε τρία διακριτά ακροατήρια:

  • Προγράμματα Μερικής Φοίτησης (διάρκειας 24 μηνών), ένα στην Αγγλική και ένα στην Ελληνική γλώσσα, με βραδινά μαθήματα. Τα προγράμματα μερικής φοίτησης απευθύνονται σε εργαζόμενους επαγγελματίες που επιθυμούν ν' ακολουθήσουν μεταπτυχιακές σπουδές ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίζουν να εργάζονται.
  • Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης (διάρκειας 12 μηνών) στην Αγγλική γλώσσα, το οποίο ακολουθεί εντατικότερο πρόγραμμα διδασκαλίας, τόσο σε βραδινά όσο και σε πρωινά μαθήματα.

Το ψηλό επίπεδο εκπαίδευσης και η ποιότητα των προγραμμάτων αντανακλώνται, όχι μόνο στις αξιολογήσεις ανεξάρτητων φορέων, αλλά και στις επιτυχίες των αποφοίτων. Πολλοί έχουν ανελιχθεί σε προβεβλημένες θέσεις ευθύνης στα ανώτατα διευθυντικά κλιμάκια των οργανισμών τους, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα, άλλοι σταδιοδρομούν στο εξωτερικό, ορισμένοι σε ακαδημαϊκές & ερευνητικές θέσεις ευθύνης, ενώ πολλοί ακολουθούν σταθερές πορείες σταδιακής ανέλιξης και επαγγελματικής καταξίωσης.

Ανταποκρινόμενο στις πρωτοφανείς προκλήσεις που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας του κορωνοϊού (covid-19) και στην Κύπρο, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου υιοθέτησε άμεσα την αξιοποίηση πληροφορικής τεχνολογίας για τηλεκπαίδευση και τηλεργασία και έτσι συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία του αυτή την περίοδο, μέχρι την επάνοδο στην ομαλότητα.

Το Πρόγραμμα ΜΒΑ δέχεται αιτήσεις για εισδοχή για την ακαδημαϊκή χρονιά που αρχίζει το Σεπτέμβριο, 2021. Για πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι για εισδοχή στο Πρόγραμμα μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 22893600, 22893630 ή 22893632. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στην ιστοσελίδα: http://intro.mba.ucy.ac.cy/

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος: https://applications.ucy.ac.cy/postgraduate appl/MNG USER en.login frm
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter

193