Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο: Προσκυνηματικές Τέχνες και Τελετουργίες

14 Νοε 2022 - 10:11


Το Παν. Κύπρου προκηρύσσει 1 θέση Λέκτορα ή Επ. Καθηγητή «Λογιστική» ή «Χρηματοοικονομική»

13 Νοε 2022 - 22:19


Διαδραστικό σεμινάριο - Τι γίνεται στη γειτονιά μου

12 Νοε 2022 - 19:41


Η σχέση της πολιτικής με την επιστήμη

11 Νοε 2022 - 13:02


Πραγματοποιήθηκε 2ο Εργαστήριο για επαγγελματίες πολιτισμού και τουρισμού

10 Νοε 2022 - 16:18


Πραγματοποιήθηκε το Φόρουμ Νεολαίας Κύπρου- Κίνας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Νοε 2022 - 15:55


7o Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

10 Νοε 2022 - 13:10


Παν. Κύπρου: Κυπριακή πρωτιά - αναγνώριση της προσπάθειας επίτευξης των στόχων αειφόρου ανάπτυξης

10 Νοε 2022 - 12:51


Ελένη-Τ. Συνοδινού και Ιωάννης Γιαπιντζάκης εξελέγησαν στις 2 θέσεις Αντιπρυτάνεων Παν. Κύπρου

09 Νοε 2022 - 19:43


Ο Καθ. Τάσος Χριστοφίδης παραμένει για 2η συνεχόμενη τετραετία στο πηδάλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου

09 Νοε 2022 - 14:02


Newsletter