Ρατσιστική, παράνομη και απαράδεκτη η απόφαση για αποκλεισμό μαθητών/τριών με αναπηρία από τις Τεχνικές


ΤΗΣ ΣΙΜΩΝΗΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ*

Θεωρώ ότι η  εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΠΑΝ), ημερομηνίας 11 Μαΐου 2021 με θέμα «Ένταξη παιδιών της ειδικής εκπαίδευσης, της Γ’ τάξης Γυμνασίου, που θα φοιτήσουν σε κλάδους της Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ)» είναι ρατσιστική, παράνομη και απαράδεκτη.

Ρατσιστική γιατί αποτελεί διάκριση λόγω αναπηρίας. Μια μερίδα μαθητών/τριών αποκλείεται από το να φοιτήσει σε ένα σχολικό πλαίσιο με μοναδικό κριτήριο την αναπηρία.

Παράνομη γιατί δεν ανταποκρίνεται:

 • στη Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία (2006) την οποία η Κύπρος υπέγραψε και κύρωσε εδώ και μια δεκαετία, με τον «Νόμο που κυρώνει τη Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες και το προαιρετικό πρωτόκολλο στη Σύμβαση» (Ν. 8(ΙΙΙ)/2011)
 • στον «Περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο του 2000» (127(I)/2000), ο οποίος αναφέρει ρητά την υποχρέωση του κράτους για παροχή ίσων ευκαιριών στα άτομα με αναπηρία και απαγορεύει τη διάκριση λόγω αναπηρίας
 • στον «Περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμο» (Ν. 113(Ι)/1999), ο οποίος αναφέρει ότι η ένταξη των παιδιών με αναπηρία στο γενικό σχολείο είναι ο κανόνας και η φοίτηση σε ειδικό πλαίσιο η εξαίρεση, και προνοεί για σειρά εύλογων προσαρμογών για τη φοίτηση στο γενικό σχολείο

Απαράδεκτη γιατί:

 • Αποτρέπει τους μαθητές/τριες με αναπηρία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά να φοιτήσουν στις τεχνικές σχολές και να αποκτήσουν τις βάσεις για μελλοντική επαγγελματική αποκατάσταση
 • Απαιτεί από τους γονείς παιδιών με αναπηρία και μόνο, να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις των τεχνικών σχολών και να κρίνουν ότι τα παιδιά τους θα μπορούν να επωφεληθούν από αυτές (σύμφωνα με την εγκύκλιο οι οικογένειες πρέπει να είναι ενήμερες ότι τα παιδιά τους χρειάζεται να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε πολύωρα εργαστήρια, δεν πρέπει να έχουν παρορμητική ή επιθετική συμπεριφορά, ούτε σοβαρά κινητικά προβλήματα κ.ά.)
 • Εκβιάζει, χρησιμοποιώντας μάλιστα έντονα γράμματα, ότι οι μαθητές/τριες που δεν θα μπορούν να κάνουν πρακτική εξάσκηση με φυσική παρουσία και δεν θα είναι σε θέση να εργαστούν αυτόνομα και ανεξάρτητα, δεν θα δικαιούνται απολυτήριο
 • Χρησιμοποιεί τη ρητορική της ευαλωτότητας για να δικαιολογήσει την άνιση μεταχείριση (δηλ. να μην φοιτήσουν στις τεχνικές σχολές για την ασφάλειά τους)

Θα ανέμενε κανείς ότι, αντί να συμβαίνουν τα πιο πάνω, το ΥΠΠΑΝ θα προσπαθούσε να:

 • δημιουργήσει το πλαίσιο στις τεχνικές σχολές ώστε οι μαθητές/τριες με αναπηρία να μπορέσουν να φοιτήσουν σε ίση βάση με τους μαθητές/τριες χωρίς αναπηρία
 • λάβει τα απαραίτητα μέτρα ώστε η πρακτική εξάσκηση να γίνεται με τρόπο που να σέβεται τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε μαθητή/τριας (π.χ. για ένα μαθητή/τρια με σοβαρή κινητική αναπηρία η προεπαγγελματική κατάρτιση μπορεί να επικεντρωθεί στην εκμάθηση λογισμικών και στην εξάσκηση στη χρήση της τεχνολογίας με απώτερο σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στον τομέα αυτό)
 • κατανοήσει ότι οι μαθητές/τριες με αναπηρία δεν είναι ασθενείς, ούτε και πιο επιρρεπείς σε προβληματική συμπεριφορά σε σχέση με παιδιά που δεν έχουν την «ετικέτα» της αναπηρίας

Αντί να σκεφτόμαστε τρόπους να εκπαιδεύσουμε όλους τους μαθητές/τριες αναλωνόμαστε στο να βρίσκουμε κριτήρια για να τους αποκλείσουμε…

*Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ενιαίας Εκπαίδευσης

 
Comments (1)

 1. Νατάσα :
  May 26, 2021 at 01:14 AM

  Η εγκύκλιος προς ποιους απευθύνεται; Προς γονείς ή προς καθηγητές; Πρόκειται για μια γενική ανακοίνωση που έβγαλε η Διεύθυνση Τεχνικής Εκπαίδευσης; Υπάρχει στην εγκύκλιο οποιαδήποτε λεκτική προσπάθεια να αποτρέψει συγκεκριμένη κατηγορία μαθητών ή απλά ενημερώνει για το πρόγραμμα και τις συνθήκες διεξαγωγής των μαθημάτων όπως κ για την τελική διαδικασία επιλογής όλων των μαθητών που εκδηλώνουν ενδιαφέρον για Τεχνικη Εκπαιδευση; Ισως να υπάρχει κ μια δεύτερη ανάγνωση που να δείχνει ότι ως Διευθυνση υπάρχουν κάποια κριτήρια που θα πρέπει να λαμβάνει σοβαρα υπόψη για σκοπούς ασφαλειας;


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


4279