Κυριάκου Δημητρίου: Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ

13 Νοε 2021 - 16:08


Κυπριακή Λαογραφία, Αρχιτεκτονική και το αποτύπωμα του Δραγομάνου Χατζηγεωργάκη Κορνέσιου στην Κύπρο

12 Νοε 2021 - 15:01


Ενημέρωση για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου

12 Νοε 2021 - 14:54


Τα Ιστορικά Αρχεία Αμμοχώστου στη συλλογή της Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» Πανεπιστ. Κύπρου

12 Νοε 2021 - 12:25


Ζηνώνειο: Ανακαλύπτοντας τη Βυζαντινή Λογοτεχνία: Μικρές Βυζαντινές ιστορίες για σύγχρονους ακροατές

11 Νοε 2021 - 13:42


Σειρά ομιλιών και συζητήσεων 1821-2021 από το Παν. Κύπρου: Η ζωή και το έργο του Καποδίστρια

11 Νοε 2021 - 13:29


Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου την εβδομάδα 15-21 Νοεμβρίου 2021

10 Νοε 2021 - 11:36


Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

09 Νοε 2021 - 18:41


3η ημερίδα του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων στην Κύπρο

09 Νοε 2021 - 12:18


Εκπαιδευτική Ημερίδα: Distance Learning and STEAM Education

09 Νοε 2021 - 11:50

Newsletter