Συμμετοχή του Πανεπ. Κύπρου στη δημιουργία εξειδικευμένης πλατφόρμας μάθησης


 Για το θέμα της αιολικής ενέργειας και των αιολικών πάρκων

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετέχει στο έργο WINDEXT («Advanced maintenance, life time  extension and repowering of wind farms supported  by advanced digital tools»), ένα έργο Erasmus+ στη Βασική Δράση 2, Συμμαχίες γνώσης για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ο στόχος του έργου είναι η σχεδίαση μιας εξειδικευμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης σχετικά με τη μείωση του ενεργειακού κόστους, μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα και αυξάνοντας την ποιότητα των υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης και παρατείνοντας τη διάρκειας ζωής των ανεμογεννητριών.

Σε αυτό το πλαίσιο, μια κοινοπραξία ευρωπαϊκών φορέων της Αιολικής Βιομηχανίας (επιχειρηματικές ενώσεις και εταιρείες συντήρησης), πανεπιστήμια και κέντρα κατάρτισης πρότειναν τη δημιουργία του προγράμματος κατάρτισης WINDEXT. Αυτό το έργο θα ενισχύσει τη δημιουργία νέων εταιρειών στις δραστηριότητες συντήρησης και επίσης σε νέους τομείς όπως είναι: η επέκταση της ζωής, η ενσωμάτωση νέων ψηφιακών εργαλείων και προηγμένη συντήρηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση εξαρτημάτων.

Το Ερευνητικό Πρόγραμμα WINDEXT, το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+), συντονίζει ο οργανισμός ASOCIACION EMPRESARIAL EOLICA από τη Μαδρίτη της Ισπανίας. Το 36μηνο ερευνητικό πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο μιας κοινοπραξίας 11 διεθνώς αναγνωρισμένων οργανισμών από 7 χώρες: ASOCIACION EMPRESARIAL EOLICA (Ισπανία), 8.2 Consulting AG (Γερμανία), BZEE Academy GmbH (Γερμανία), DP2i SARL (Γαλλία), INESC TEC - INSTITUTO DE ENGENHARIA DE SISTEMAS E COMPUTADORES (Πορτογαλία), TESICNOR S.L. (Ισπανία), TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT (Ολλανδία), UNIVERSIDAD DE CASTILLA - LA MANCHA (Ισπανία), Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κύπρος), UNIVERSIDAD TECNOLOGICA (Ουρουγουάη), SGS TECNOS (Ισπανία). Το εν λόγω έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2019, με συντονιστή το ASOCIACION EMPRESARIAL EOLICA με συνολικό προϋπολογισμό €912.620, από τα οποία €41.220 αντιστοιχούν στον προϋπολογισμό του Πανεπιστημίου Κύπρου. Επικεφαλής της ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου στο εργαστήριο SEIT είναι ο Καθηγητής Γιώργος Α. Παπαδόπουλος.

Η σημαντική αυτή συμβολή του Εργαστηρίου SEITθα βοηθήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου στον εμπλουτισμό των γνώσεων και της εμπειρίας του στον συγκεκριμένο τομέα εξειδίκευσης και συνάμα θα ανοίξει καινούργιες προοπτικές για μελλοντικές συνεργασίες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.windext.com/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


532