Στον Δρα Τρ. Στυλιανόπουλο το Κυπρ. Βραβείο Έρευνας - Διακεκριμένος Ερευνητής 2021 (ΙδΕΚ) «Φυσικές Επιστήμες και Μηχανική»

27 Δεκ 2021 - 13:16


Ευρωπαϊκή υποτροφία Marie Skłodowska-Curie Global Fellowship στη διδακτορική φοιτήτρια ΠΚ Έλενα Βασιλείου

27 Δεκ 2021 - 12:53


Ερευνητική μελέτη της πανδημίας COVID-19 στην Κύπρο

27 Δεκ 2021 - 12:32


Ψήφισμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπ Κύπρου τον θάνατο του Βάσου Καραγιώργη

27 Δεκ 2021 - 09:52


Ο μεγάλος ανατροπεύς

24 Δεκ 2021 - 21:19


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά τον Ομότιμο Καθηγητή Βάσο Καραγιώργη

23 Δεκ 2021 - 09:12


Αντιμετώπιση του αντι-εμβολιασμού: χαρτογράφηση κοινωνικής μετάδοσης πεποιθήσεων και στάσεων

23 Δεκ 2021 - 09:05


Ταμάσιο: Ανάπτυξη κριτηρίων προσωπικής ευθύνης από την χρήση της ψηφικής τεχνολογίας

22 Δεκ 2021 - 11:26


Δεκαήμερο Διήγησης Χριστουγεννιάτικων Παραμυθιών: «Πες το μ' ένα παραμύθι»

22 Δεκ 2021 - 09:55


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρετά τον Ομότιμο Καθηγητή Βάσο Καραγιώργη

22 Δεκ 2021 - 09:27


Newsletter