Εισδοχή υποψηφίων στο Παν. Κύπρου που έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις 2021-22


 International Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι, θα διαθέσει τυχόν αδιάθετες θέσεις φοίτησης σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών -που θα προκύψουν μετά και την τελευταία κατανομή που γίνεται με βάση τη διαδικασία των Παγκυπρίων Εξετάσεων- σε υποψηφίους/ες οι οποίοι/ες έχουν επιτύχει σε διεθνείς εξετάσεις. Ως εκ τούτου, δέχεται αιτήσεις από υποψήφιους/ες, που παρακάθησαν διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) και πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια που έχουν τεθεί από το Πανεπιστήμιο ΚύπρουΟι υποψήφιοι/ες πρέπει να βρίσκονται στο στάδιο έναρξης της φοίτησής τους.

ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Οι υποψήφιοι/ες, θα πρέπει να ικανοποιούν τα ακόλουθα ελάχιστα κριτήρια:

  1. Είναι απόφοιτοι/ες αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης
  2. Είναι έτοιμοι/ες να φοιτήσουν το ακαδημαϊκό έτος 2021-22
  3. ‘Έχουν επιτύχει στις εξετάσεις IGCSE/GCE στα Νέα Ελληνικά ή σε άλλες ισοδύναμες  εξετάσεις
  4. Παρακάθησαν σε διεθνείς εξετάσεις (Baccalaureate, GCE ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς εξετάσεις) τα τελευταία 3 έτη
  5. Πληρούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια για τις διεθνείς εξετάσεις, που έχουν τεθεί από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας www.ucy.ac.cy/fmweb - Ανακοινώσεις )

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων για το Χειμερινό Εξάμηνο 2021-22 αρχίζει από την Τετάρτη, 18 Αυγούστου 2021 μέχρι και την Τετάρτη, 25 Αυγούστου 2021.Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να αποστείλουν την αίτηση μαζί με όλα τα απαραίτητα πιστοποιητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected]

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Τα στοιχεία των επιτυχόντων/επιτυχουσών υποψηφίων θα ανακοινωθούν μέχρι τις 8 Σεπτεμβρίου 2021 στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ, στη διεύθυνση www.ucy.ac.cy/fmweb (Ανακοινώσεις).

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να προμηθευτούν όλα τα απαραίτητα έντυπα από την ιστοσελίδα της  Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου www.ucy.ac.cy/fmweb (Ανακοινώσεις). Πληροφορίες: (00357) 22 894021 και [email protected].

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


973