Παν. Κύπρου: Η εφαρμογή CIELL υποψήφια για τα ELTons Innovation Awards 2021


Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει ότι η εφαρμογή CIELL, που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Comics for Inclusive English Language Learning  (CIELL), επιλέγηκε ως ένα από τα 7 φιναλίστ ψηφιακά εργαλεία για τα Βραβεία ELTons Innovation Awards 2021 στην κατηγορία "Digital Innovation". Τα βραβεία ELTons απονέμονται από το Βρετανικό Συμβούλιο σε καινοτομίες που αφορούν σε 5 κατηγορίες που σχετίζονται με τη διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας (https://www.teachingenglish.org.uk/article/eltons-innovation-awards-2021-finalists).

Το Erasmus+ πρόγραμμα CIELL αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσα από τη χρήση των κόμικς και άλλων τρόπων οπτικής αναπαράστασης της γνώσης με την εφαρμογή CIELL. Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας των υλικών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε μαθήτριες και μαθητές με δυσλεξία (αλλά και χωρίς δυσλεξία).

Η εφαρμογή CIELL ακολουθεί συμπεριληπτική προσέγγιση αλλά και παιχνιδοποίηση ως προς τον σχεδιασμό γραπτής έκθεσης στο επίπεδο B2+/C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα. Οι δειγματικές εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή βασίζονται στους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ή το σπίτι για δραστηριότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο, ακοής και ανάγνωσης. Η εφαρμογή είναι δωρεάν καθώς ανήκει στην κατηγόρια των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και οι ενδιαφερόμενες/ενδιαφερόμενοι μπορούν να την κατεβάσουν τόσο σε συσκευές iOS και Android. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατεβάσουν το Teachers’ Guide από την ιστοσελίδα του CIELL: https://ciell.eu.

Το πρόγραμμα CIELL αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας, δημιουργών κόμικς και ερευνητών τεχνολογιών μάθησης, για τη δημιουργία καινοτόμων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εμπλουτίζουν τη διδακτική πρακτική. Το πρόγραμμα συντόνισε το Lancaster University (Ηνωμένο Βασίλειο) με εταίρους το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου, το AKTO Art & Design College (Ελλάδα), το Innovation in Learning Institute, Friedrich-Alexander-Universität (Γερμανία). Το Πανεπιστήμιου Κύπρου συμμετείχε με τις Δρ Shaunna Ιωαννίδου, Ελένη Νικηφόρου και Δαμασκηνή Μεντζιδάκη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι, το πρόγραμμα CIELL πήρε εξαίρετη βαθμολογία από το Erasmus+ και θα αναγνωριστεί στην πλατφόρμα για τα ERASMUS+ Projects ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής.

Ιστοσελίδα: https://ciell.eu. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


383