ΚΕΠΕΑΑ Παν. Κύπρου: Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων-Οργανισμών: Πρακτική Προσέγγιση


Εκπαιδευτικά προγράμματα από το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστήμιο Κύπρου

Tο Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο, Οικονομικά για Στελέχη Επιχειρήσεων Οργανισμών: Πρακτική Προσέγγιση, με εισηγήτρια την κα. Έλενα Ανδρέου, Καθηγήτρια Χρηματοοικονομικής Οικονομετρίας και Διευθύντρια του ΚΟΕ και τον κ. Γιώργο Συρίχα (PhD), Σύμβουλο στο ΚΟΕ και τέως Εκτελεστικό Σύμβουλο και Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου.

Στόχος του προγράμματος είναι η επιμόρφωση στελεχών σε καίρια ζητήματα, σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο, που απασχολούν τις επιχειρήσεις τους. Συγκεκριμένα, θα εξεταστούν θέματα όπως οι οικονομικές επιπτώσεις της πανδημίας και του Brexit, ποσοτική χαλάρωση (Quantitative easing)/ καθορισμός επιτοκίων και Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ), συναλλαγματικές ισοτιμίες ευρώ/δολαρίου, διεθνής κρίση και χρηματοπιστωτική ρύθμιση (Financial Regulation), ο ρόλος του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), και του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης (SRB). Τα πιο πάνω θα τύχουν ανάλυσης και σε εγχώριο επίπεδο, δηλαδή στο πώς επιδρούν και επηρεάζουν την κυπριακή οικονομία και κατ’ επέκταση τις κυπριακές επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Επιπλέον, θα αναλυθούν οι ειδικές προκλήσεις της κυπριακής οικονομίας, όπως είναι οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (ΜΕΔ) και ο τραπεζικός τομέας, η παραοικονομία στην Κύπρο, το Ταμείο Ανάπτυξης και Σταθερότητας και οι νέοι τομείς ανάπτυξης, καθώς και το νέο μοντέλο οικονομικής μεγέθυνσης.  

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα θα αποβεί ιδιαίτερα επωφελές για στελέχη επιχειρήσεων στο πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων τους. Οι οικονομικές εξελίξεις καθώς και η αναγνώριση των επερχόμενων οικονομικών αλλαγών, σε διεθνές και τοπικό επίπεδο, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη λήψη των ενδεδειγμένων αποφάσεων και επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων/ οργανισμών τους.

Το πρόγραμμα έχει πρακτική προσέγγιση με πληθώρα παραδειγμάτων/case studies, πολλά από τα οποία θα βασίζονται στην εμπειρική ερευνητική εργασία του ΚΟΕ. Σημειώνεται ότι το ΚΟΕ είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός του Τμήματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου που στοχεύει σε υψηλής ποιότητας έρευνα για την εξαγωγή συμπερασμάτων πολιτικής. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του είναι, κατά κύριο λόγο, θέματα που ενδιαφέρουν την κυπριακή οικονομία, το ΚΟΕ όμως έχει ευρύτερους προσανατολισμούς και η έρευνά του επεκτείνεται σε ζητήματα γενικότερου ακαδημαϊκού και διεθνούς ενδιαφέροντος. 

Για όλα τα επιμορφωτικά προγράμματα του Κέντρου Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του Πανεπιστημίου Κύπρου απονέμεται Πιστοποιητικό Παρακολούθησης.

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Ημέρες:  Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021 και 19 Οκτωβρίου 2021

Εγγραφές: http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/index.php/el/

Πληροφορίες: τηλ.22894151, Σύνδεσμος:  http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/el/educational-programmes

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
191