Ευρωπαϊκή διάκριση της μεταδιδακτορικής ερευνήτριας του Τμήμ. Χημείας του Πανεπ. Κύπρου Μαρίας Ριαλά

18 Οκτ 2013 - 12:30


Ενοποιημένες και ασφαλισμένες πλέον οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

17 Οκτ 2013 - 21:54


Πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, η δεύτερη ετήσια διάλεξη εις μνήμη Γεώργιου Παρασκευαΐδη

17 Οκτ 2013 - 16:17


Υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφή στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λόγω αναβολής λειτουργίας ΑΕΙ Eλλάδας

17 Οκτ 2013 - 13:40


Εκστρατεία για τη μεγαλύτερη αλυσίδα αγάπης στην Κύπρο από το Πανεπιστήμιο Κύπρου

17 Οκτ 2013 - 11:42


Νέο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου

16 Οκτ 2013 - 10:47


Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου 21-25 Οκτωβρίου 2013

16 Οκτ 2013 - 10:39


Συμμετοχή του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου Νερού Νηρέας του Π. Κ. σε ερευνητικά προγράμματα

15 Οκτ 2013 - 19:40


Υποβολή αιτήσεων για μετεγγραφές και για απόκτηση δεύτερου πτυχίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου

15 Οκτ 2013 - 13:25


Εκδήλωση στο Παν. Κύπρου για την αναδόμηση του συστήματος πρόσληψης εκπαιδευτικών

15 Οκτ 2013 - 10:18


Newsletter