Συμπληρωματική κατανομή θέσεων για Εθνοφρουρούς στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Οι οποίοι παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το 2021 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2022

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι δέχεται αιτήσεις από εθνοφρουρούς, οι οποίοι παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το 2021 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2022.

Οι εθνοφρουροί, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2021, του Προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου Πλαισίου Πρόσβασης, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2021, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στην κατηγορία  «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου: http://www.ucy.ac.cy/aasw  από τη Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2021 μέχρι και την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου 2021.  

Η βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου και τα πλαίσια πρόσβασης έχουν αναρτηθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.

Επισημαίνεται πως δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν είτε οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ Κατανομή το 2021 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν ή εθνοφρουροί οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλίσει θέση με την Α’ Κατανομή.

Απαραίτητο πιστοποιητικό για την ηλεκτρονική αίτηση:

  • Βεβαίωση Στρατολογικής Κατάστασης Εθνοφρουρού (εκδίδεται από την Μονάδα του κάθε εθνοφρουρού)

Οι υποψήφιοι μπορούν να ελέγξουν το βαθμό πρόσβασης του πλαισίου που τους ενδιαφέρει, καταχωρώντας τον κωδικό υποψηφίου τους,  από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας: https://eservices.moec.gov.cy/ypexams/pagkypries/ypopsifioi/2021/apotelesmata

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


337