Νέος κύκλος προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου 2021 -2022


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανταποκρινόμενο στις ανάγκες ομάδων πολιτών της κυπριακής κοινωνίας για κατάρτιση, επιμόρφωση και εξειδίκευση, αξιοποιεί το επιστημονικό δυναμικό και τις υποδομές του για να προσφέρει ετησίως νέα, επίκαιρα και πρωτοπόρα προγράμματα δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης. Στο πλαίσιο αυτό εγκαινίασε το 2020 τη σειρά προγραμμάτων δια βίου εκπαίδευσης, με τη διεξαγωγή ανοικτών διαλέξεων και σεμιναρίων, απευθυνόμενο κατά προτεραιότητα στις/τους απόφοιτες/τους του Ιδρύματος, αλλά και το ευρύ κοινό, τόσο στο τοπικό, όσο και το διεθνή χώρο.

Στόχος του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να συμβάλλει σταθερά και με συνέπεια στη διατήρηση ενός εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και ταυτόχρονα υψηλού μορφωτικού επιπέδου στη χώρα, το οποίο μπορεί να επιτύχει στην παγκόσμια οικονομία της γνώσης και τη διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας, ενώ παράλληλα να ενισχύει το άνοιγμα του Ιδρύματος και της Κύπρου γενικότερα στη διεθνή αγορά της εκπαίδευσης.

Το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει το νέο κύκλο εκπαιδευτικών προγραμμάτων 2021-2022, που θα ξεκινήσει στα τέλη του Οκτώβρη. Τα προγράμματα προσφέρονται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα, και διεξάγονται είτε με την εξ αποστάσεως, ή τη δια ζώσης ή και την μικτή μέθοδο διδασκαλίας, και τηρουμένων των διαταγμάτων και υγειονομικών πρωτοκόλλων σε ισχύ για την Covid-19. Αποτελούνται από σύντομες διαλέξεις των 3 ωρών, μέχρι και σειρές σεμιναρίων των 32 ωρών, από διάφορες Σχολές του. Οι θέσεις είναι περιορισμένες, ενώ υπάρχουν τέλη συμμετοχής, αναλόγως με τη διάρκεια του κάθε προγράμματος.

Για όλα τα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κύπρου απονέμεται πιστοποιητικό παρακολούθησης

Συνοπτική πληροφόρηση και εγγραφές: www.ucy.ac.cy/lifelong-learning  

Πληροφορίες: Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Τ.: 22894356 (ώρες γραφείου), Ε.: [email protected]

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


277