Πανεπιστήμιο Κύπρου- Ολοκλήρωση του έργου CICADA


To Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει την ολοκλήρωση του ερευνητικού έργου CICADA, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Erasmus+, Βασική Δράση 2). Το έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2021.  Συντονιστής του έργου ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Τμήμα Επιστημών Αγωγής)  ενώ σε αυτό συμμετείχαν, ως εταίροι, οι ακόλουθοι οργανισμοί από  την Κύπρο, την Ελλάδα και την Πορτογαλία:  

•   Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού

•   Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

•    Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας

•    Πανεπιστήμιο Κρήτης

•    Sociedade Promotora de Estabelecimentos de Ensino LDA

To CICADA αποτελεί ακρώνυμο του τίτλου CHILDREN’S LIFE QUALITY: PARTICIPATION, RECREATION AND PLAY και είναι εμπνευσμένο από το άρθρο 3(1) της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.  Κύριος στόχος του έργου ήταν η χαρτογράφηση της ποιότητας ζωής των παιδιών, με σκοπό την ενίσχυση της ισχύουσας πολιτικής που αφορά στην ευημερία των παιδιών και την καθιέρωση  καλών πρακτικών, προοπτικών και ευκαιριών οι οποίες ενισχύουν την ποιότητα της ζωής τους. Το έργο διερεύνησε επίσης,  τους παράγοντες που επηρεάζουν τις επιλογές που έχουν στη διάθεση τους τα παιδιά σε σχέση με την ψυχαγωγία και το παιχνίδι εντοπίζοντας τα εμπόδια που  δυσχεραίνουν την ποιότητα ζωής τους.

Στη βάση των ερευνητικών δεδομένων παρήχθησαν μια σειρά από εργαλεία για την επιμόρφωση αλλά και  διευκόλυνση του έργου των εκπαιδευτικών, καθώς και άλλων επαγγελματιών που ασχολούνται με την ευημερία των παιδιών:

  1. Αναλυτικό πρόγραμμα  και εργαλειοθήκη εκπαιδευτικών πηγών.
  2. Διαδικτυακή/διαδραστική πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεμάθησης & Εφαρμογή Κινητού Τηλεφώνου.
  3. Οδηγός Κατάρτισης και Χάραξης Πολιτικής σε μορφή διαδραστικού ηλεκτρονικού βιβλίου.

Στο πλαίσιο του CICADA διενεργήθηκαν κατά την περίοδο Μαΐου-Ιουνίου 2021,  διαδικτυακά σεμινάρια επιμόρφωσης σε Κύπρο, Ελλάδα και Πορτογαλία με τη συμμετοχή ενός μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών καθώς και άλλων επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται σε τομείς που άπτονται της ευημερίας των παιδιών.  Σημαντικό ορόσημο αποτέλεσε το διεθνές συνέδριο του έργου το οποίο πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Ιούνιο του 2021, Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού.

Παρά το γεγονός ότι το έργο έχει ολοκληρωθεί, όλα τα εργαλεία θα εξακολουθήσουν να βρίσκονται στη διάθεση οποιουδήποτε ενδιαφερόμενου, μέσα από την ιστοσελίδα του.  http://www.cicada-erasmus.eu

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


232