Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός σε Αρχαιότητα και Βυζάντιο


Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο Πανεπιστημίου Κύπρου

Η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με θέμα, Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός σε Αρχαιότητα και Βυζάντιο από την Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου - Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2021.

Το επιστημονικό αυτό συνέδριο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας γύρω από τη μητρότητα και τον θηλασμό, μέσα από τη μελέτη πτυχών της ταυτότητας της θηλάζουσας γυναίκας και τη δυναμική της διάδραση με κοινωνικές, ιατρικές και καλλιτεχνικές συνιστώσες των φαινομένων της μητρότητας και του θηλασμού από την αρχαιότητα μέχρι και τους Βυζαντινούς χρόνους.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ενός τριετούς ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Γαλακτοφόροι Μαστοί: Μητρότητα και Θηλασμός σε Αρχαιότητα και Βυζάντιο (4ος αι. π.Χ.- 7ος αι. μ.Χ.)» (ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/motherbreast/el/). Το ερευνητικό πρόγραμμα, με το ακρωνύμιο Μητρικό Στήθος, εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη συνεργασία της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και του Συνδέσμου Θηλασμού «Δώρο Ζωής». Την ερευνητική ομάδα του προγράμματος απαρτίζουν ερευνητές και ερευνήτριες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και επιστήμονες από πανεπιστήμια του εξωτερικού.

Το πρόγραμμα Μητρικό Στήθος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Πρόγραμμα «Νησίδες Αριστείας»).

Για εγγραφή (προαπαιτείται), το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των ομιλιών, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Μητρικού Στήθους στο: https://ucy.ac.cy/motherbreast/el/drastiriotites/synedrio.

Πότε: Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου - Κυριακή, 7 Νοεμβρίου 2021

Πού: Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Αίθουσα LRC 019 και διαδικτυακά με παρουσιάσεις μέσω ΖΟΟΜ.

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.Newsletter


317