Συμπαράσταση Τμ. Βιολογικών Επιστημών Παν. Κύπρου στον Σύνδεσμο Βιολόγων της ΟΕΛΜΕΚ


Για εμάς τους ακαδημαϊκούς που διδάσκουμε τους μελλοντικούς καθηγητές Βιολογίας είναι περισσότερο από προφανής η ανάγκη το μάθημα αυτό να αποκτήσει εργαστηριακό χαρακτήρα.

Με ανακοινωσή του, «το Συμβούλιο του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου εκφράζει τη συμπαράστασή του στο αίτημα του Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ για εργαστηριοποίηση του μαθήματος της Βιολογίας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Για εμάς τους ακαδημαϊκούς που διδάσκουμε τους μελλοντικούς καθηγητές Βιολογίας είναι περισσότερο από προφανής η ανάγκη το μάθημα αυτό να αποκτήσει εργαστηριακό χαρακτήρα.

Η επιστήμη της Βιολογίας είναι άρρηκτα δεμένη με την εργαστηριακή άσκηση και η εκμάθηση των βασικών αρχών της δεν μπορεί παρά να γίνεται και μέσα από την άμεση επαφή των μαθητών με την πειραματική διαδικασία σε ασφαλείς συνθήκες και με παιδαγωγικά και επιστημονικά ορθούς όρους. Η σωστή εργαστηριακή άσκηση των μαθητών αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την αναβάθμιση της Βιολογίας που σήμερα βρίσκεται στην αιχμή του δόρατος της επιστημονικής, οικονομικής και κοινωνικής προόδου.

Οφείλουμε να επισημάνουμε επίσης ότι η έλλειψη εμπειρίας σε κατάλληλη και επαρκή εργαστηριακή εκπαίδευση εκ μέρους των νεοεισερχόμενων φοιτητών μας που προέρχονται από τα δημόσια σχολεία της Κύπρου είναι ένα από τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη διδακτική διαδικασία σε πανεπιστημιακό επίπεδο.

Η εργαστηριοποίηση της Βιολογίας, επιπλέον της ευρύτερης σημασίας που έχει για την ουσιαστική μόρφωση όλων των μαθητών, θα συνεισφέρει επιπλέον και στην ανάπτυξη των αναγκαίων δεξιοτήτων των μαθητών εκείνων που επιθυμούν να σπουδάσουν την επιστήμη αυτή ή άλλες σχετικές επιστήμες, όπως η Ιατρική.

Εξάλλου, η (και) εργαστηριακή διδασκαλία της Βιολογίας αποτελεί κοινό τόπο σε όλα τα προηγμένα κράτη. Είναι καιρός η δημόσια εκπαίδευση στην Κύπρο να συμβαδίσει με τις καλύτερες γνωστές πρακτικές των κρατών που ηγούνται στην παιδεία, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Με την ευκαιρία, να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι η ουσιαστική αναβάθμιση της Βιολογίας απαιτεί και την επίσπευση της ανανέωσης των σχετικών βιβλίων του Λυκείου, για την οποία είχαμε αποστείλει σχετική επιστολή (8/3/2021) στο ΥΠΠΑΝ και δεν έχουμε λάβει κάποια ενημέρωση για την εξέλιξη αυτής της προσπάθειας.

Εν κατακλείδι, στηρίζουμε την κινητοποίηση των καθηγητών του Συνδέσμου Βιολόγων ΟΕΛΜΕΚ την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου 2021 και ζητούμε από το ΥΠΠΑΝ να ακούσει με τη  δέουσα προσοχή και τις σχετικές εκκλήσεις της ακαδημαϊκής κοινότητας».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


429