Διαθεματική Επιστ. Ημερίδα για αναδυόμενες προσεγγίσεις στην αντιμετώπιση όγκων εγκεφάλου


Ο καρκίνος συνιστά κύρια αιτία θνητότητας και θνησιμότητας παγκοσμίως. Το γλοιοβλάστωμα, είναι   ο πλέον συχνός και θανατηφόρος όγκος εγκεφάλου με μέση επιβίωση 15 μήνες. Για να βελτιώσουμε τα κλινικά αποτελέσματα και να μειώσουμε την τοξικότητα, νέες στοχευμένες θεραπείες έχουν αναπτυχθεί. Η μεταφορά αντικαρκινικών παραγόντων με καρκινοτρόπα κύτταρα μπορεί να αυξήσει σημαντικά την κατανομή της θεραπείας στην περιοχή του όγκου, ενώ παρακάμπτονται οι υγιείς ιστοί μειώνοντας έτσι τις παρενέργειες. Τα νευρικά στελεχιαία κύτταρα (ΝΣΚ) είναι καρκινοτρόπα κύτταρα που μπορούν να περάσουν γρήγορα μέσα από φυσιολογικά όργανα, να εντοπίσουν μεταστατικές εστίες σε όλο το σώμα και να διέλθουν μέσα από τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό, φθάνοντας έτσι σε όγκους μέσα στον εγκεφαλικό ιστό. Υφιστάμενες εφαρμογές με ΝΣΚ περιλαμβάνουν ενεργοποίηση προ-φαρμάκου, θεραπείες με ογκολυτικούς ιούς καθώς και μεταφορά νανοσωματιδίων και εξωκυτταρικών δομών που μεταφέρουν γενετικό υλικό.  

Το πρόγραμμα BRAIN-THROUGH το οποίο εκπονείται από την Εταιρεία Έρευνας και Ανάπτυξης EPOS-Iasis και δύο ομάδες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Εργαστήριο Οπτικής Διαγνωστικής και το Εργαστήριο Πολυμερών,  έχει χρηματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας είχε ως στόχο να εισαγάγει μια νέα θεραπευτική δυνατότητα η οποία εστιάζει στη χρήση ΝΣΚ ως οχημάτων που μεταφέρουν πολυδύναμο αντικαρκινικό φορτίο επιλεκτικά στα σημεία όπου βρίσκεται ο όγκος. Αυτά τα ΝΣΚ είναι αυτόλογα, δηλαδή προέρχονται τον ίδιο ή γενετικά όμοιο οργανισμό, είναι τροποποιημένα να απελευθερώνουν αλληλουχία νουκλεϊνικών οξέων η οποία στοχεύει και αναστέλλει πολλαπλά γονίδια τα οποία ευθύνονται για την καρκινογένεση. Τα ΝΣΚ σχεδιάστηκαν ώστε να μεγαλώσουν πάνω σε βιοδιασπώμενα ικριώματα και μετεξελίσσονται σε τρισδιάστατα οργανίδια τα οποία εμφυτεύονται στον εγκέφαλο του ιδίου πειραματοζώου το οποίο θα φέρει όγκους γλοιοβλαστώματος.  Παράλληλα, μελετάται η σταθερή ανάπτυξη των κυττάρων καθώς και η ικανότητα τους να εποικίζουν τον όγκο και να τον σκοτώνουν. Ενώ το πρόγραμμα μας παραδίδει στην κοινωνία μια πλήρως αυτόλογη θεραπευτική επιλογή για όγκους εγκεφάλου, η χρήση των ΝΣΚ θα μπορεί να εφαρμοστεί και σε άλλους μεταστατικού όγκους, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές για επέκταση της γραμμής παραγωγής και αειφόρο ανταγωνιστικότητα.

Στο πλαίσιο των δράσεων διάχυσης αποτελεσμάτων και προκειμένου να επικοινωνήσει την καινοτομία που αναδύεται με το ευρύτερη οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας, πραγματοποιείται την Τετάρτη 10 Νοεμβρίου, στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (Αιθουσα LRC 014)  στις 16:00-18:30 πολυθεματική υβριδική ημερίδα (φυσική παρουσία με δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης) με αντικείμενο «Next Generation Brain Tumor Management: Patient’s Own Therapeutic and Sensing Factories».

 Στην εκδήλωση θα εφαρμοστούν τα ενδεικνυόμενα μέτρα υγειονομικής προστασίας.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


280