Πρωτόκολλο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου και Κυπριακού Οργανισμού Προώθησης Ποιότητας

30 Δεκ 2013 - 11:29


Στην εποχή του μνημονίου… Οι πολλές όψεις του νομίσματος

26 Δεκ 2013 - 14:31


Μια αλλιώτικη εκδήλωση προς τιμήν του Νέλσον Μαντέλα στο Παν. Κύπρου

23 Δεκ 2013 - 10:17


Η διδασκαλία της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο: Ο λόγος ανάγκη της ψυχής

22 Δεκ 2013 - 20:15


Κενή θέση εδικού επιστήμονα στο Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Παν. Κύπρου

21 Δεκ 2013 - 11:45


Ουσιαστική η συμβολή του Ιδρύματος Α. Γ. Λεβέντη στην ερευνητική δραστηριότητα του Πανεπ. Κύπρου

20 Δεκ 2013 - 10:07


Διακρατική Συνεργασία Πανεπιστημίου Κύπρου-Αναπτυξιακής Εταιρείας Λευκωσίας για το Πρόγραμμα

19 Δεκ 2013 - 10:18


Πρύτανης Χριστοφίδης: Ευοίωνα μηνύματα για προσέλκυση μεγάλου αριθμού ερευνητικών χρηματοδοτήσεων

18 Δεκ 2013 - 23:46


Το πρόβλημα στη Δημόσια Παιδεία και το τι θα επακολουθήσει, με όρους της Φυσικής

18 Δεκ 2013 - 19:32


Συνέδριο στο Παν. Κύπρου: «Εκπαιδευτική Τεχνολογία στη διδασκαλία Ξένων Γλωσσών: Καινοτόμος μάθηση»

16 Δεκ 2013 - 14:16


Newsletter