Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές: Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησης

Η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜεΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου σας προσκαλεί στο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με τίτλο, Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές: Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησηςαπό τις 26-27 Νοεμβρίου 2021.

Το επιστημονικό αυτό συνέδριο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας γύρω από τις ελληνορωμαϊκές και βυζαντινές σύντομες αφηγήσεις (2ος – 7ος αι.), μέσα από τη μελέτη ενός αντιπροσωπευτικού, αλλά ελάχιστα μελετημένου από λογοτεχνική άποψη, σώματος κειμένων. Στο πλαίσιο του προγράμματος επιχειρείται η συγγραφή μιας κριτικής ιστορίας της αρχαίας και πρώιμης βυζαντινής σύντομης αφήγησης, αλλά και η σύνθεση μιας πρώτης θεωρίας του είδους.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ενός διετούς ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές: Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησης (2ος – 7ος αι.)» και το ακρωνύμιο TaleTheory (επίσημη ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/taletheory/el/).

Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»). Την ερευνητική ομάδα του προγράμματος απαρτίζουν ερευνήτριες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και επιστήμονες από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Πληροφορίες

Πότε: Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου - Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021

Πού: Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη Πανεπιστημίου Κύπρου «Στέλιος Ιωάννου», Αίθουσα LRC 019

Πώς: Υβριδικό Συνέδριο, Παρουσιάσεις μέσω ΖΟΟΜ.

Συμμετοχή: Απαιτείται εγγραφή. Για το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των ομιλιών, επισκεφτείτε την επίσημη Ιστοσελίδα του TaleTheory στο: https://ucy.ac.cy/taletheory/el/drastiriotites/synedrio

 

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


400