Ενημέρωση για τον ρόλο και τη λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου


Με μεγάλο ενδιαφέρον παρακολούθησαν φοιτητές/-τριες του Τμήματος Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου ομιλία με θέμα: «Ο ρόλος και η λειτουργία του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου» την Τετάρτη, 10 Νοεμβρίου 2021, στην Πανεπιστημιούπολη.

Η ομιλία διοργανώθηκε στο πλαίσιο μαθημάτων από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών σε συνεργασία με μέλη του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (αγγλικά: European Court of Auditors) αποτελεί ένα από τα κύρια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδρύθηκε το 1975 και αποστολή του είναι να ελέγχει τη χρηστή διαχείριση των πόρων της ΕΕ, έτσι ώστε τα χρήματα των πολιτών της να χρησιμοποιούνται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έχει το δικαίωμα να ελέγχει κάθε πρόσωπο ή οργανισμό που χειρίζεται πόρους της ΕΕ και αποτελείται από ένα μέλος από κάθε χώρα της ΕΕ.

Κύριος ομιλητής αυτής της πρωτοβουλίας ήταν ο κ. Λάζαρος Λαζάρου, Μέλος του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ο κ. Λαζάρου παρουσίασε το ρόλο του Συνεδρίου ως θεσμικό όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη σύνθεση και τη λειτουργία του ως ανεξάρτητη εξωτερική ελεγκτική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και το ελεγκτικό του έργο. Οι συμμετέχοντες φοιτητές/-τριες είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις ευκαιρίες εργοδότησης αλλά και την απόκτησης εργασιακής εμπειρίας μέσω πρακτικής άσκησης στα θεσμικά όργανα της Ε.Ε. Ο κ. Λαζάρου έδωσε έμφαση στις κατηγορίες θέσεων απασχόλησης, τις διαδικασίες που πρέπει ο κάθε ενδιαφερόμενος να ακολουθήσει και τα κριτήρια επιλογής. Συνοδευόμενος από τον κ. Άθω Αργυρού, ελεγκτή στο Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, τόνισε στους φοιτητές τη σημασία της εργασιακής εμπειρίας από θέσεις εργασίας που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση στους νέους, αλλά και τις προοπτικές σταδιοδρομίας στα όργανα της Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες: Γραμματεία Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Τ. 22-894389, [email protected]

Ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου: https://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


255