Κυριάκου Δημητρίου: Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ


Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Κυριάκου Δημητρίου: Νεότερη Πολιτική Φιλοσοφία: Από τον Μακιαβέλλι στον Ρουσσώ.

Σε αυτό το βιβλίο παρουσιάζονται πέντε εμβληματικές μορφές του νεότερου πολιτικού στοχασμού (Machiavelli, Hobbes, Locke, Montesquieu, Rousseau). Επιχειρείται μια κριτική ανασύνθεση των ιδεών τους, λαμβάνοντας υπόψη το έργο τους σφαιρικά, δί­χως ν' απομονώνονται στο ερευνητικό μικροσκόπιο αποκλειστικά τα κλασικά πολιτικά τους έργα.

Η πνευματική τους παρακαταθήκη, στην οποία συμπεριλαμβά­νονται τα λογοτεχνικά, ιστοριογραφικά και γνωσιοθεωρητικά τους κείμενα, διαπλέκεται άρρηκτα με την πολιτική τους φιλο­σοφία και φωτίζει λιγότερο γνωστές πτυχές της κοσμοθεωρίας τους. Το μεθοδολογικό ερμηνευτικό εγχείρημα αποδίδει μια σει­ρά από αντισυμβατικές θεωρήσεις, διανοίγει νέα ερευνητικά πε­δία, εγείρει δυσεπίλυτα ερωτήματα και αναδεικνύει την ανάγκη για περαιτέρω κριτικό αναστοχασμό.

Απευθύνεται στους σπουδαστές της πολιτικής επιστήμης και φιλοσοφίας, μελετητές της ιστορίας των ιδεών αλλά και στον αμύητο αναγνώστη που αναζητεί πλήρη, προσιτή και συνοπτική γνώση της νεότερης πολιτικής σκέψης.

*Ο Κυριάκος Δημητρίου, διδάκτωρ του University College του Λονδίνου, είναι καθηγητής της πολιτικής σκέψης και της ιστορίας των ιδεών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Στο συγγραφικό του έργο περιλαμβάνονται μονογραφίες, άρθρα σε διεθνή περιοδικά και επιμελημένοι τόμοι.

Υπήρξε επιμελητής του διεθνούς περιοδικού Polis: The Journal for Greek and Roman Political Thought (2002-2019). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος και επιμελητής της σειράς Brill's Companions to Classical Reception και Companions to Ancient Philosophy. Έχει εκδώσει εννέα λογοτεχνικά έργα (νουβέλες και διηγήματα).

Εκδόσεις Επίκεντρο  Σελίδες: 416 ISBN: 9786182040867  Τιμή: 22€ (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


390