Πανεπ. Κύπρου: Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο στις 26 και 27 Νοεμβρίου 2021


Με τίτλο «Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές: Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησης» 

Η Ερευνητική Μονάδα για Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜεΤ) του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο, με τον τίτλο, «Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές: Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησης». Το Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 26 Νοεμβρίου και το Σάββατο, 27 Νοεμβρίου 2021, στο Κέντρο Πληροφόρησης – Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» του Πανεπιστημίου Κύπρου, στην Αίθουσα LRC 019.
Το Συνέδριο θα διεξαχθεί σε υβριδική μορφή και οι παρουσιάσεις θα γίνουν μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ.

Το επιστημονικό αυτό συνέδριο στοχεύει στην προώθηση της έρευνας γύρω από τις ελληνορωμαϊκές και βυζαντινές σύντομες αφηγήσεις (2ος – 7ος αι.), μέσα από τη μελέτη ενός αντιπροσωπευτικού, αλλά ελάχιστα μελετημένου από λογοτεχνική άποψη σώματος κειμένων. Eπιχειρείται η συγγραφή μιας κριτικής ιστορίας της αρχαίας και πρώιμης βυζαντινής σύντομης αφήγησης, αλλά και η σύνθεση μιας πρώτης θεωρίας του είδους.

Η διοργάνωση και διεξαγωγή του συνεδρίου εντάσσεται στο πλαίσιο δράσεων ενός διετούς ερευνητικού προγράμματος με τον τίτλο «Τύποι Αφηγήσεων σε Συλλογές: Προς μια Θεωρία της Αρχαίας και Βυζαντινής Σύντομης Διήγησης (2ος – 7ος αι.)» και το ακρωνύμιο TaleTheory (επίσημη ιστοσελίδα: https://ucy.ac.cy/taletheory/el/ ).

Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα εκπονείται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ»). Την ερευνητική ομάδα του προγράμματος απαρτίζουν ερευνήτριες από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά και επιστήμονες από άλλα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.

Για εγγραφή (προαπαιτείται), το πρόγραμμα και τις περιλήψεις των ομιλιών, επισκεφτείτε την επίσημη Ιστοσελίδα του TaleTheory στο: https://ucy.ac.cy/taletheory/el/drastiriotites/synedrio .

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


173