2ο Εργαστήριο Διάχυσης του ερευνητικού έργου Sea of Experience


Στο ερευνητικό έργο συμμετέχει το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ωκεανογραφικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοινώνει την πραγματοποίηση του 2ου εργαστηρίου διάχυσης που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου Sea of Experience. Το εργαστήριο θα επικεντρωθεί σε δύο θεματικές που αφορούν στα αποτελέσματα του έργου και στις προοπτικές δημιουργίας κουλτούρας έρευνας και καινοτομίας στη ναυτιλιακή βιομηχανία και θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 10 Δεκεμβρίου από τις 10:00-12:00.

Το Sea of Experience (Establishment of Eastern Mediterranean Regional Network: pooling, sharing, development of innovative face-to-face and digital training / mentoring tools for the maritime sector) είναι ένα περιφερειακό έργο που αποσκοπεί στη δημιουργία του Περιφερειακού Δικτύου Ανατολικής Μεσογείου για επαγγελματίες και νέους που δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν σε τομείς της γαλάζιας οικονομίας όπως είναι, οι θαλάσσιες μεταφορές, η ναυπηγική, η ναυπηγοεπισκευαστική, τα λιμάνια και η βιομηχανία κρουαζιέρας. Κύριος στόχος είναι η γεφύρωση του χάσματος των δεξιοτήτων μεταξύ της εκπαίδευσης και των αναγκών της αγοράς εργασίας, ειδικά όσον αφορά στις τεχνολογικές εξελίξεις και την καινοτομία, την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ βιομηχανίας, ακαδημίας και δημοσίου, την ενθάρρυνση της κινητικότητας των σπουδαστών, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών, καθώς και την παροχή καθοδήγησης και προηγμένων γνώσεων για τα γαλάζια επαγγέλματα.

Το έργο χρηματοδοτείται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας και Αλιείας -ΕΤΘΑ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συντονιστής του έργου είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Σε αυτό συμμετέχουν έξι ακαδημαϊκοί και βιομηχανικοί εταίροι από την Κύπρο: Ωκεανογραφικό Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύπρου, ΚΕΒΕ, και CMMI και την Ελλάδα: ΕΚΠΑ, ΑΠΟΨΗ ΑΕ, και EVALION.

Η συμμετοχή στο εργαστήριο είναι δωρεάν και ανοιχτή σε κάθε ενδιαφερόμενο. Δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές μέχρι την 8η Δεκεμβρίου, 2021 στο https://ucy.zoom.us/j/96693065133?pwd=WWhEdC9BZ3FsMHl2OFBON1NsajZ2dz09.

Περισσότερες πληροφορίες: Κωνσταντίνα Μαγείρου, Ειδικός Επιστήμονας, 22-893989

Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


143