Παν. Κύπρου. Στην εφαρμογή CIELL το βραβείο “Digital Innovation” στα ELTons Innovation Awards 2021


Στο πρόγραμμα συμμετέχει το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου με περηφάνεια ανακοινώνει ότι το βραβείο "Digital Innovation" των ELTons Innovation Awards 2021 του British Council απονεμήθηκε στην εφαρμογή CIELL που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος Comics for Inclusive English Language Learning (CIELL).  Η τελετή βράβευσης έγινε στις 15 Νοεμβρίου 2021 και το βραβείο παρέλαβε η συντονίστρια του προγράμματος Δρ. Julie-Ann Sime, Lancaster University.  Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι στην εφαρμογή δόθηκε έπαινος για την Ισότητα, Διαφορετικότητα και Συμπερίληψη (The ELTon judges commendation for Equality, Diversity, Inclusion).  

Τα βραβεία ELTons απονέμονται κάθε χρόνο από το Βρετανικό Συμβούλιο σε καινοτομίες που αφορούν σε 5 κατηγορίες που σχετίζονται με την διδασκαλεία της αγγλικής γλώσσας (https://www.teachingenglish.org.uk/article/eltons-innovation-awards-2021-winners ).

Το Erasmus+ πρόγραμμα CIELL αποσκοπεί στην ανάπτυξη των ικανοτήτων εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας μέσα από τη χρήση κόμικς και άλλων τρόπων οπτικής αναπαράστασης της γνώσης μέσα από την εφαρμογή CIELL. Ένας από τους κύριους στόχους του έργου είναι η βελτίωση της ποιότητας των υλικών διδασκαλίας που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σε μαθήτριες και μαθητές με δυσλεξία (αλλά και χωρίς δυσλεξία).

Η εφαρμογή CIELL ακολουθεί συμπεριληπτική προσέγγιση αλλά και παιχνιδοποίηση ως προς τον σχεδιασμό γραπτής έκθεσης στο επίπεδο B2+/C1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου αναφοράς για τη γλώσσα. Οι δειγματικές εκθέσεις που περιλαμβάνονται στην εφαρμογή βασίζονται στους 17 Στόχους Αειφόρου Ανάπτυξης του ΟΗΕ για το 2030. Η εφαρμογή μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη ή στο σπίτι για δραστηριότητες στον προφορικό και γραπτό λόγο, ακοής και ανάγνωσης. Η εφαρμογή είναι δωρεάν καθώς ανήκει στην κατηγόρια των Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων και οι ενδιαφερόμενες/ ενδιαφερόμενοι μπορούν να την κατεβάσουν τόσο σε iOS όσο και σε Android συσκεύες. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να κατεβάσουν το Teachers’ Guide από την ιστοσελίδα CIELL.

Το πρόγραμμα CIELL αποτελεί προϊόν συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας, δημιουργών κόμικς και ερευνητών τεχνολογιών μάθησης, για τη δημιουργία καινοτόμων ανοικτών εκπαιδευτικών πόρων που εμπλουτίζουν τη διδακτική πρακτική. Το πρόγραμμα συντόνισε το Lancaster University (Ηνωμένο Βασίλειο) με εταίρους το Κέντρο Γλωσσών του Πανεπιστημίου Κύπρου,  το AKTO Art & Design College (Ελλάδα), το Innovation in Learning Institute, Friedrich-Alexander-Universität (Γερμανία). Το Πανεπιστήμιου Κύπρου συμμετείχε με τις Δρ. Shaunna Ιωαννίδου, Ελένη Νικηφόρου και Δαμασκηνή Μεντζιδάκη. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το πρόγραμμα CIELL πήρε εξαίρετη βαθμολογία από το Erasmus+ και θα αναγνωριστεί στην πλατφόρμα για τα ERASMUS+ Projects ως παράδειγμα βέλτιστης πρακτικής.

Ιστοσελίδα του προγράμματος: https://ciell.eu   

Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα ERASMUS+ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


656