Σημαντική επιστημονική δημοσίευση του καθηγητή Χημείας του Πανεπ. Κύπρου. Άγγελου Μ. Ευσταθίου


 

Μεγάλη επιτυχία για το ερευνητικό εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του Πανεπιστημίου Κύπρου (ΠΚ), όπως και η συνεισφορά του στην ερευνητική αριστεία του ΠΚ, αποτελεί η δημοσίευση επιστημονικού άρθρου του Καθηγητή Άγγελου Μ. Ευσταθίου με τίτλο “Unravelling the Mechanism of Intermediate-Temperature CO2 Interaction with Molten-NaNO3 Salt-Promoted MgO”, στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Advanced Materials (Wiley-VCH), το οποίο παρουσιάζει έναν από τους πιο υψηλούς δείκτες απήχησης (ImpactFactor: 30.85) στη θεματική περιοχή «Επιστήμη των Υλικών» και δημοσιεύει ερευνητικά αποτελέσματα αιχμής και υψηλής ποιότητας, τα οποία αφορούν στην επιστήμη των υλικών με έμφαση στη χημεία και τη φυσική λειτουργικών υλικών.

Το αντικείμενο της δημοσίευσης αφορά στην κατανόηση του μηχανισμού δέσμευσης του διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από προηγμένα υποσχόμενα υλικά τα οποία έδειξαν πολύ μεγάλα ποσά κατακράτησης CO2 σε υψηλές θερμοκρασίες (300-400 οC) και τα οποία παρουσιάζουν μεγάλο βιομηχανικό ενδιαφέρον. Ως τέτοια υλικά αναφέρθηκαν το πορώδες οξείδιο του MgO, στους πόρους του οποίου εναποτέθηκε λεπτό στρώμα τηγμένου άλατος νιτρικού νατρίου (NaNO3). Η κατανόηση του τρόπου δέσμευσης του CO2 επιτεύχθηκε με τη χρήση in situ υψηλής ευκρίνειας ηλεκτρονικής μικροσκoπίας διέλευσης και χρήση θεωρητικής υπολογιστικής χημείας, σε συνεργασία με δύο ερευνητικές ομάδες από την Κίνα (Dalian Institute of Chemical Physics-Chinese Academy of Sciences; Environmental Functional Nanomaterials Laboratory-Beijing Forestry University), όπως επίσης και με την εφαρμογή δυναμικών πειραμάτων με χρήση ισοτόπου οξυγόνου (18Ο2) στο Εργαστήριο Ετερογενούς Κατάλυσης του ΠΚ. Στην έρευνα συμμετείχε και ο Μεταδιδακτορικός Ερευνητής Δρ Μιχάλης Βασιλειάδης, ο οποίος απέκτησε το Διδακτορικό του από το ίδιο εργαστήριο.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι ο δείκτης απήχησης του περιοδικού Advanced Materials βρίσκεται κοντά στα δύο περιοδικά, Nature Materials (IF: 43.84) και Nature Nanotechnology (IF: 39.21) της οικογένειας Nature. Το περιοδικό Advanced Materials κατέχει έναν πολύ υψηλό δείκτη, ο οποίος απηχεί τον αριθμό των δημοσιεύσεων σε συγκεκριμένο περιοδικό με τουλάχιστον ίσο αριθμό αναφορών (h-index = 527) σε σχέση με τα δύο προαναφερθέντα περιοδικά της οικογένειας Nature (h= 483 και 353).

Ο Καθηγητής Άγγελος Μ. Ευσταθίου έχει δημοσιεύσει 165 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά της Κατάλυσης, Επιστήμης Υλικών, Φυσικοχημείας και Χημικής Μηχανικής υψηλού δείκτη απήχησης, και 4 κεφάλαια σε βιβλία. Το δημοσιευμένο του έργο τυγχάνει υψηλής απήχησης για το αντικείμενο της Καταλυτικής Χημείας (h-index: 52, Citations > 7830 (Google Scholar)). Βρίσκεται για δύο συνεχόμενα έτη (2019 και 2020) στη λίστα με τους κορυφαίους 100.000 επιστήμονες παγκοσμίως και στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων του επιστημονικού του πεδίου (Χημεία, Φυσικοχημεία και Περιβαλλοντικές Επιστήμες) που δημοσιεύει το University of Stanford (ΗΠΑ). Η αξιολόγηση βασίστηκε στον αντίκτυπο του δημοσιευμένου ερευνητικού έργου καθόλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής/ερευνητικής σταδιοδρομίας των επιστημόνων. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου των επιστημόνων κατά τη διάρκεια τουέτους 2020, ο Καθηγητής Άγγελος Ευσταθίου παρουσιάζεται ως ο μόνος ακαδημαϊκός/ερευνητής με συνεχή ερευνητική παρουσία στη Κύπρο και με γνωστικό αντικείμενο αυτό της Χημείας που βρίσκεται στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων.

Πληροφορίες: http://efstathiou.am/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


713