Επιστήμονες της ExxonMobil στο Πανεπιστήμιο Κύπρου


Γεωεπιστήμονες (Geoscientists) της Εταιρείας ExxonMobil επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 29 Νοεμβρίου και παρουσίασαν σε συνδυασμό με πρακτική άσκηση το θέμα  “Στρωματογραφία-Πυριτοκλαστική Σεισμική Ακολουθία Στρωματογραφία (Stratigraphy-Siliciclastic Seismic Sequence Stratigraphy)”.

Το θέμα έχει σχέση με την κατάστρωση της στρωματογραφίας χρησιμοποιώντας γεωφυσικές μετρήσεις σε μεγάλο βάθος για τον εντοπισμό ταμιευτήρων υδρογονανθράκων. Oι διδάσκοντες, David Moreton, Stefaan Van Simaeys και Anna Sacarabany της ExxonMobil είχαν συνδυασμένη εμπειρία στο θέμα πέρα των 60 χρόνων.

 Το εργαστήριο παρακολούθησαν οι φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος Μάστερ στη Μηχανική Φυσικού Αερίου στην Ενεργειακή Μετάβαση (Natural Gas Engineeringin Energy Transition) και εργαζόμενοι από το Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης. Ο Διευθυντής του Προγράμματος Καθηγητής Πάνος Παπαναστασίου ανέφερε ότι το πρόγραμμα, πέραν των γνώσεων που προσφέρει καθημερινά στους φοιτητές, δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στην πρακτική εφαρμογή επιλέγοντας διδάσκοντες που έχουν εργαστεί στη βιομηχανία υδρογονανθράκων. Γι’ αυτό ευχαρίστησε ιδιαίτερα τους διδάσκοντες από την Εταιρεία ExxonMobil που έδωσαν την ευκαιρία στους φοιτητές να δουλέψουν μαζί τους σε πρακτικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά στη βιομηχανία.

 Ο διευθυντής των επισκεπτών Δρ. David Moreton ανέφερε την ετοιμότητα της  ExxonMobil να στηρίξει το πρόγραμμα προσφέροντας στο μέλλον εργαστήρια πρακτικής και σε άλλα θέματα του κλάδου των υδρογονανθράκων.   

 

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


360