Παρεμβάσεις για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση Αναγνωστικών Δυσκολιών


Διημερίδα Έργου ReaDI-STANCE από το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Ερευνητικό Έργο με τίτλο «Reading Difficulties Intervention: Scientific, Technological, and New Community Efforts» (ακρωνύμιο: “ReaDI-STANCE”), σε ελληνική απόδοση: «Παρέμβαση Αναγνωστικών Δυσκολιών: Νέες Επιστημονικές, Τεχνολογικές και Κοινωνικές Προσπάθειες», το οποίο συντονίζει το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης και το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, με Επικεφαλής Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Καθηγητή Τιμόθεο Παπαδόπουλο, διοργανώνει διημερίδα για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Στόχος του Έργου ReaDI-STANCE ήταν να συμβάλλει στη μελέτη μεθόδων διάγνωσης και αντιμετώπισης αναγνωστικών δυσκολιών, επεκτείνοντας τα ευρήματα του 10ετούς προγράμματος RD-EDI, μέσω χρηματοδότησης από το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ, EXCELLENCE/1216/0508), στο πλαίσιο του ανταγωνιστικού Προγράμματος «Νησίδες Αριστείας», το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Στα παραδοτέα του έργου περιλαμβάνονται η ανάπτυξη και προσαρμογή ειδικά διαμορφωμένων διαδικτυακών παρεμβάσεων για την αντιμετώπιση συναφών με τα αναγνωστικά προβλήματα, γνωστικών και γλωσσικών δυσκολιών, σε μαθητές ηλικίας 6-7 ετών. Αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν δύο θεραπευτικές παρεμβάσεις: ένα πρόγραμμα που στόχευε στην ενίσχυση γνωστικών λειτουργιών συναφών με την ανάγνωση (e-PREP: e-PASS Reading Enhancement Program; Papadopoulos, Ktisti, Christoforou, & Loizou, 2015, στο Cognition, Intelligence and Achievement) και ένα πρόγραμμα που στόχευε στην ενίσχυση γλωσσικών λειτουργιών με φωνολογική εστίαση (GraphoLearn; Richardson & Lyytinen, 2014, Human Techn). Οι μαθητές αξιολογήθηκαν σε τρεις φάσεις, σε δύο συναπτές χρονιές, στοχεύοντας στη μελέτη της βραχύχρονης και μακρόχρονης αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων.

Στη διημερίδα συμμετέχουν οι συνεργάτες του δικτύου από το εξωτερικό, προερχόμενοι από τα Πανεπιστήμια της Jyväskylä, Φινλανδία, του St. John’s της Νέας Υόρκης των Η.Π.Α., και της Κρήτης, Ελλάδα. Επίσης, συμμετέχουν οι συνεργάτες από την Κύπρο, ο Σύνδεσμος Ψυχολόγων Κύπρου (Σ.Ψ.Κ.), ο Διεθνής Ανθρωπιστικός και Ανεξάρτητος Οργανισμός “Hope for Children” CRC Policy Center, και το Ερευνητικό Εργαστήριο SEIT (Software Engineering and Internet Technologies Laboratory) του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα αποτελέσματα του Έργου συμβάλουν στην ενίσχυση της σημασίας της πρόληψης των ειδικών μαθησιακών δυσκολιών και συνεισφέρουν σημαντική επιστημονική γνώση σε διεθνές και εθνικό επίπεδο.

Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 17-18 Δεκεμβρίου 2021, στο Κέντρο Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου «Στέλιος Ιωάννου» (Αίθουσα LRC012) και ώρες 17.00-20.00 και 9.00-13.00, αντίστοιχα, και απευθύνεται σε σχολικούς ψυχολόγους, λογοθεραπευτές, εκπαιδευτικούς ειδικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως και στο ευρύ κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με το Έργο ReaDI-STANCE: Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ), Νέα Πτέρυγα, Πανεπιστήμιο Κύπρου (Καλλιπόλεως 75), Τηλ.: +357 22895190, Email: [email protected], Ιστοσελίδα: https://www.cancyprus.org/projects/readi-stance/.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή στη διημερίδα: https://easyconferences.org/readistance/register
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


336