Αναγνώριση προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου από τη Σαουδική Αραβία


Ένα ακόμη σημαντικό βήμα για διεθνοποίησης και ακαδημαϊκής διπλωματίας

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνεται το πρώτο και μοναδικό πανεπιστήμιο της Κύπρου, του οποίου τα προγραμμάτων σπουδών –προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου– έτυχαν αναγνώρισης από την αρμόδια Αρχή της Σαουδικής Αραβίας.

Η σημαντική αυτή επιτυχία είναι αποτέλεσμα των εντατικών προσπαθειών του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Κυπριακής Δημοκρατίας στη Σαουδική Αραβία, καθώς και με την Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας στην Κύπρο. 

Η εξέλιξη αυτή είναι υψίστης σημασίας για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κύπρο γενικότερα, καθώς ανοίγει τον δρόμο για προσέλκυση φοιτητών/ριών από τη Σαουδική Αραβία στα προγράμματα σπουδών του, ιδιαίτερα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων που διδάσκονται στην αγγλική γλώσσα, γεγονός που συνάδει με τον στρατηγικό του στόχο για διεθνοποίηση.  Επιπλέον η εξέλιξη αυτή φανερώνει το σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η ακαδημαϊκή διπλωματία και τα πανεπιστήμια στην προσπάθεια καθιέρωσης συμμαχιών και συνεργειών στο διεθνή χώρο.

Παράλληλα, αποτελεί επιστέγασμα της εντατικής προσπάθειας που καταβάλλεται από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για άνοιγμα προς τη Μέση Ανατολή, όχι μόνο για την προσέλκυση φοιτητών/ριών αλλά και την ανάπτυξη εκπαιδευτικής και ερευνητικής συνεργασίας με ακαδημαϊκά ιδρύματα της περιοχής.  Ήδη, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με πανεπιστήμια της Σαουδικής Αραβίας, όπως για παράδειγμα το King Abdullah University of Science and Technology (KAUST), και με την αναγνώριση των προγραμμάτων του αναμένεται η ενίσχυση της συνεργασίας και με άλλα πανεπιστήμια της χώρας, ιδιαίτερα σε θέματα έρευνας, κινητικότητας φοιτητριών, φοιτητών και προσωπικού και προσφοράς διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών.

Περισσότερες πληροφορίες: Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894299 , ηλ. ταχ. [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


245