Έγκριση της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας του Μακάρειου Νοσοκομείου


Η έγκριση της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας του Μακάρειου Νοσοκομείου ως πλήρες Πιστοποιημένο Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για Σπάνια Νοσήματα του Πνεύμονα

*Σε συνεργασία  για την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και το ΙΝΓΚ

Στις 26/11/2021, μετά από εκτενή αξιολόγηση και επιτόπια πιστοποίηση λειτουργών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ, σε συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, εγκρίθηκε ως πλήρες μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αναφοράς για σπάνια νοσήματα του πνεύμονα (ERN – LUNG), για το νόσημα της Πρωτοπαθούς Δυσκινησίας των Κροσσών (PCD core).

Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς (ERNs) είναι δίκτυα πιστοποιημένων παρόχων υγειονομικής περίθαλψης σε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που στοχεύουν στη διασφάλιση της παροχής υψηλού επιπέδου εξειδικευμένων διαγνωστικών και θεραπευτικών υπηρεσιών στους Ευρωπαίους πολίτες που πάσχουν από πολύπλοκες ή σπάνιες παθήσεις. Η συνεργασία των πιστοποιημένων ιατρικών κέντρων που ανήκουν στο δίκτυο στοχεύει επίσης στη δημιουργία κλινικών κατευθυντήριων οδηγιών, την προαγωγή της έρευνας και της καινοτομίας και τη διάδοση τεκμηριωμένης γνώσης και εκπαίδευσης στις συγκεκριμένες σπάνιες παθήσεις, όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 1. 

Διάγραμμα 1. Πηγή: https://ec.europa.eu/health/ern/work_en

Η Πρωτοπαθής Δυσκινησία των Κροσσών είναι μια σπάνια κληρονομική πάθηση που δημιουργεί σοβαρά, χρόνια προβλήματα σε διάφορα όργανα των πασχόντων, αλλά ιδιαίτερα από το αναπνευστικό σύστημα. Η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου αποτελεί το κέντρο αναφοράς για τους ασθενείς με τη νόσο στην Κύπρο και εμφανίζεται ως πάροχος υγείας στο δίκτυο ERN, ενώ το Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής προωθούν τη διαγνωστική αξιολόγηση και την κλινική έρευνα για τη νόσο.

Ο Δρ. Παναγιώτης Γιάλλουρος, Καθηγητής Παιδιατρικής – Παιδιατρικής Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο οποίος καθοδήγησε με επιτυχία την Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου στη διάρκεια της διαδικασίας εξωτερικής πιστοποίησης, δήλωσε ότι, πρόκειται για σημαντική επιτυχία και αναγνώριση της αριστείας στις κλινικές υπηρεσίες που προσφέρει η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου και αποδεικνύει τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει στα τριτοβάθμια νοσοκομεία της χώρας η συνεργασία με την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής. Η εξασφάλιση της συμμετοχής στο δίκτυο με την ιδιότητα του πλήρους μέλους θα επαναξιολογείται ετησίως, σύμφωνα με κριτήρια και στόχους που θέτει το European Reference Network.

  

    Πηγή: https://ec.europa.eu/health/ern/work_en 

Συμμετοχή της Παιδοπνευμονολογικής Μονάδας στο Δίκτυο Κλινικών Δοκιμών (ClinicalTrialnetwork) για την Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών (CTN-PCD)

Τον τελευταίο χρόνο, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του ERN-LUNG PCD core, δημιουργήθηκε δίκτυο κλινικών δοκιμών για την Πρωτοπαθή Δυσκινησία των Κροσσών, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση της κλινικής και μεταφραστικής έρευνας και την ανάπτυξη νέων θεραπειών για τη νόσο. Το δίκτυο περιλαμβάνει 18 κέντρα από 12 χώρες, μεταξύ των οποίων είναι και η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου, μετά από εξωτερική αξιολόγηση με βάση των αριθμό των ασθενών, την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού και των συνεργατών επιστημόνων και τον εξειδικευμένο εξοπλισμό.

Πιστοποίηση ποιότητας ΕΝ ISO 9000:2015

Παράλληλα, η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα του Μακάρειου Νοσοκομείου, με την καθοδήγηση Παιδοπνευμονολόγων της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, έχει ξεκινήσει και βρίσκεται στην τελική φάση αξιολόγησης για τη διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει με βάση το πρότυπο ΕΝ ISO 9000:2015. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτής, η Παιδοπνευμονολογική Μονάδα θα είναι το πρώτο Τμήμα του Νοσοκομείου Αρχιεπίσκοπος Μακάριος ΙΙΙ με πιστοποίηση ποιότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο Αναπνευστικής Φυσιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου: https://res-lab-pcd-service.eu/ 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


252