Αντιμετώπιση του αντι-εμβολιασμού: χαρτογράφηση κοινωνικής μετάδοσης πεποιθήσεων και στάσεων


Πρώτα ευρήματα του χρηματοδοτούμενου προγράμματος «SAFEST» στο οποίο συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Πραγματοποιήθηκε επιτυχώς την Τετάρτη, 8 Δεκεμβρίου 2021, η πρώτη συνάντηση της συντονιστικής ομάδας του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο,«Αντιμετώπιση του αντι-εμβολιασμού: χαρτογράφηση της κοινωνικής μετάδοσης των πεποιθήσεων και των στάσεων»  SAFEST (EXCELLENCE/0918/0115), το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν μέλη του προγράμματος από διάφορα Πανεπιστήμια και φορείς από όλον τον κόσμο συμπεριλαμβανομένων των: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, Εταιρεία 3ΑEhealth, Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, Μακάρειο Νοσοκομείο, Imperial College London, University of Essex, Royal College of General Practitioners, University College Dublin, University of Bordeaux, SWPS University of Social Sciences and Humanities (Πολωνία), University of Cadiz (Ισπανία), University of Erfurt (Γερμανία), University of Pisa, University of Copenhagen, Human Nature Lab, Yale University. Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα των διαφόρων μελετών του προγράμματος SAFEST και έγινε συζήτηση μεταξύ των μελών.  

Οι παρουσιάσεις ξεκίνησαν με την κ. Πηνελόπη Κωνσταντίνου, Διδακτορική Φοιτήτρια Κλινικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και Ερευνητική Συνεργάτη στο SAFEST, η οποία έκανε μια συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Vaccines με τίτλο TransmissionofVaccinationAttitudesandUptakeBasedonSocialContagionTheory: AScopingReview” («Μετάδοση των στάσεων και των συμπεριφορών για τους εμβολιασμούς με βάση τη Θεωρία της Κοινωνικής Μετάδοσης: Συστηματική ανασκόπηση της βιβλιογραφίας»). Η μελέτη κατέδειξε ότι οι απόψεις και οι στάσεις των ατόμων σχετικά με τους εμβολιασμούς επηρεάζονται σε μεγαλύτερο βαθμό από την οικογένεια και τους φίλους σε σύγκριση με τους ιατρούς, συναδέλφους, πολιτικούς, και γείτονες. Διαβάστε περισσότερα εδώ https://www.mdpi.com/2076-393X/9/6/607.

Ακολούθησε παρουσίαση από τη Δρ Μαρία Κυπριανίδου, PhD στη Δημόσια Υγεία και στη Βιοστατιστική και Ερευνητική Συνεργάτης στο SAFEST, μια διαχρονική μελέτη για τις στάσεις και αντιλήψεις για τον κορωνοϊό, η οποία διεξάχθηκε παράλληλα σε Κύπρο, Γαλλία, Γερμανία Ισπανία, Ιταλία, και Πολωνία με τρείς διαφορετικές μετρήσεις: Ιανουάριο 2021, Μάιο-Ιούλιο 2021, Σεπτέμβριο-Οκτώβριο 2021. Η μελέτη κατέδειξε ότι στην πάροδο του χρόνου, η αποδοχή των εμβολίων αυξήθηκε ραγδαία, μειώθηκε η τήρηση των προληπτικών μέτρων για τον COVID-19 και αυξήθηκε η συναισθηματική κόπωση σε όλες τις χώρες.

Η Δρ Άντρια Χριστοδούλου, PhD Κλινικής και Σχολικής Ψυχολογίας και Ερευνητική Συνεργάτης στο SAFEST, παρουσίασε την πειραματική μελέτη με τίτλο «Κοινωνική μετάδοση αντιλήψεων για τους παιδιατρικούς εμβολιασμούς ανάμεσα σε δίκτυα γονέων», η οποία θα διεξαχθεί τον Ιανουάριο 2022. Η μελέτη έχει στόχο να μελετήσει πειραματικά τη μετάδοση πεποιθήσεων απέναντι στους παιδιατρικούς εμβολιασμούς σε κοινότητες γονέων.

Τέλος, παρουσιάστηκε από την κ. Ειρήνη Σμολέσκη, Νοσηλεύτρια στο Ινστιτούτο Γενετικής και Νευρολογίας, Διδακτορικής Φοιτήτριας Νοσηλευτικής και Ερευνητικής Συνεργάτιδας στο SAFEST, η μελέτη η οποία διεξάγεται αναφορικά με τη χαρτογράφηση της κοινωνικής μετάδοσης των πεποιθήσεων και των στάσεων των γονέων σχετικά με τους εμβολιασμούς. Στόχος της μελέτης είναι η κατανόηση των τρόπων μετάδοσης των απόψεων σχετικά με τους παιδιατρικούς εμβολιασμούς σε σχολεία όπως και στον ευρύτερο κύκλο των γονέων.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον συντονιστή του προγράμματος στην ηλεκτρ. διεύθυνση: [email protected] ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα: http://safest.3ahealth.com/, Facebook: https://www.facebook.com/safestproject
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


304