Πανεπιστήμιο Κύπρου: Παράταση υποβολής αίτησης στην Ιατρική Σχολή


 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενημερώνει ότι η ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων για τις βαθμίδες του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή, Αναπληρωτή Καθηγητή ή Καθηγητή στην Ιατρική Σχολή (ημερομηνία δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα με αρ. 5378 - 30/09/2021) παρατείνεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


312