Το ΤΕΠΑΚ στην ψηφιακή εποχή


Σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης οδηγιών πληρωμών για τα Ερευνητικά Προγράμματα (και Ταμεία Διαχειριστικής Χρέωσης)

ΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΖΑΦΕΙΡΗ*

Η βούληση μας για ενίσχυση της προσαρμοστικότητας του Πανεπιστημίου μας στις συνεχείς αλλαγές, πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι τεχνολογίες πληροφορικής και βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την πανεπιστημιακή κοινότητα είναι ξεκάθαρη. Η πραγμάτωση της γίνεται μέσα από συγκεκριμένες στρατηγικές δράσεις/έργα κάτω από τον πυλώνα «Ανάπτυξη, Διαρθρωτικές Αλλαγές και Μεταρρυθμίσεις» του Στρατηγικού Προγραμματισμού Ανάπτυξης 2020–2024. Κοινός μας στόχος είναι ο περιορισμός της γραφειοκρατίας, η επικέντρωση σε ουσιαστικούς στόχους και η περαιτέρω αξιοποίηση της τεχνολογίας στη διεκπεραίωση εργασιών.

Ξεκινώντας με την αυτοματοποίηση του συστήματος διαχείρισης πληρωμών, προχωρήσαμε στην πλήρη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής υπογραφής σε όλες τις εσωτερικές λειτουργίες μας ως πρωτοπόρος οργανισμός στην Κύπρο, εισάγουμε σήμερα ακόμα ένα σύστημα αυτοματοποίησης εσωτερικών διαδικασιών το οποίο θα εξυπηρετήσει σημαντικό αριθμό μελών της κοινότητας μας — το ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό.

Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι από την ερχόμενη Δευτέρα, 17 Ιανουαρίου 2022, θέτουμε σε εφαρμογή το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης οδηγιών πληρωμών και για τα Ερευνητικά Προγράμματα (και Ταμεία Διαχειριστικής Χρέωσης) του Πανεπιστημίου μας. Η πρόσβαση στο σύστημα μέσω δικτύου Πανεπιστημίου γίνεται από το δικό μας κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικών πληρωμών (e-Payments ONLINE) όπως και για τις οδηγίες πληρωμής του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στους Προϊστάμενους και τα στελέχη των εμπλεκόμενων διοικητικών υπηρεσιών: της Υπηρεσίας Έρευνας και της Υπηρεσίας Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας. Ειδικότερα, ευχαριστώ τους συντονιστές του έργου Ανδρέα Στυλιανού (ΥΣΠΤ) και Άντρια Ιάπωνα (ΥΕ), καθώς και την Στάλω Πιστόλα και Μαρίλια Παναγιώτου για τη μεθοδική συνεργασία στον σχεδιασμό και την παραμετροποίηση του συστήματος. Επίσης, καθοριστικής σημασίας στην εξέλιξη και επιτυχή ολοκλήρωση των έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και αναπτυξιακών μεταρρυθμίσεων είναι η εμπλοκή του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών.

Με τη σημαντική αυτή εξέλιξη βάζουμε γερές βάσεις για την προώθηση και ολοκλήρωση μιας σειράς άλλων έργων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στο Πανεπιστήμιο μας που βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο υλοποίησης. Μέσα από μια δυναμική και συνεχή διαδικασία, το Πανεπιστήμιο μας καταφέρνει να επαναπροσδιορίζει τις ανάγκες της νέας εποχής και προσαρμόζεται για να παραμένει ένας σύγχρονος δημόσιος οργανισμός.

*Πρύτανης Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

http://www.cut.ac.cy/

https://www.facebook.com/CUTRector/
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


297