Πρόσκληση για συμμετοχή σε έρευνα: Η εκπαίδευση παιδιών με αναπηρία την εποχή της πανδημίας COVID-19


Η πανδημία COVID-19 και η διαχείρισή της ανέδειξαν τις κοινωνικές ανισότητες σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο, με ιδιαίτερες συνέπειες στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και των οικογενειών τους. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, κατά τη διάρκεια της πανδημίας, τα παιδιά με αναπηρία δεν αποτέλεσαν μέρος του πολιτικού σχεδιασμού που έγινε εξ αρχής στη χώρα μας και άρα είχαν μειωμένες πιθανότητες να έχουν ίσες ευκαιρίες εκπαίδευσης με τα παιδιά χωρίς αναπηρία αυτήν την περίοδο. Σε πρακτικό επίπεδο, οι προσωπικές μαρτυρίες που εκφράζονται άτυπα από γονείς και εκπαιδευτικούς δείχνουν ένα εύρος εκπαιδευτικών προσεγγίσεων, οι οποίες άλλοτε ήταν εποικοδομητικές και άλλοτε ζημιογόνες.

Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με επιμέρους συγχρηματοδότηση από τα έργα SKATE και NEMO, πραγματοποιούν έρευνα με θέμα την εκπαίδευση των  παιδιών με αναπηρία στην Κύπρο κατά την εποχή της πανδημίας COVID-19.

Η έρευνα επικεντρώνεται στο δημοτικό σχολείο και δίνει τη δυνατότητα σε γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς που είχαν την ευθύνη εκπαίδευσης παιδιού/ών με αναπηρία κατά την πανδημία και γονείς παιδιών με αναπηρία να εκφράσουν τις απόψεις τους αναφορικά με την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων στην εκπαίδευση, καθώς βίωσαν τις επιπτώσεις των αλλαγών και είναι σε θέση να αναστοχαστούν και να επισημάνουν τις αναδυόμενες ελλείψεις και ανάγκες. Συγκεκριμένα, η έρευνα στοχεύει:

(α) να αναδείξει τις επιπτώσεις των χειρισμών της εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία κατά την περίοδο της πανδημίας COVID-19 (σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021)

(β) να καταγράψει τις ανάγκες που προέκυψαν σύμφωνα με τις απόψεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας, καθώς και των γονέων παιδιών με αναπηρία

Τα δεδομένα της έρευνας θα συλλεχθούν μέσα από ηλεκτρονικά ερωτηματολόγια τα οποία αναμένεται να απαντήσει μεγάλος αριθμός συμμετεχόντων/ουσών αλλά και μέσα από ατομικές συνεντεύξεις με γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς και γονείς που επιθυμούν να καταθέσουν τις προσωπικές τους εμπειρίες και απόψεις.

Αν είστε γονείς/κηδεμόνες ή γενικοί/ειδικοί εκπαιδευτικοί στη δημοτική εκπαίδευση σας προσκαλούμε να απαντήσετε στο αντίστοιχο ερωτηματολόγιο το οποίο μπορείτε να βρείτε διαδικτυακά στους πιο κάτω συνδέσμους.

Ερωτηματολόγιο για γενικούς και ειδικούς εκπαιδευτικούς: https://forms.office.com/r/dP6uKgD7Ut

Ερωτηματολόγιο για γονείς: https://forms.office.com/r/F8SYwYFaWp

H συμμετοχή σας στην έρευνα θα βοηθήσει στην καταγραφή των εμποδίων που προέκυψαν από την πολιτική και πρακτική, αλλά και των πιθανών ευκαιριών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας για στην εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία. Η ανάλυση και ερμηνεία των δεδομένων αυτών θα οδηγήσει στην κατανόηση των συνεπειών της πανδημίας σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρία και στη διατύπωση εισηγήσεων για μελλοντικούς χειρισμούς στο μέλλον, ακόμα και μετά την πανδημία.

Συντονίστριες της έρευνας

Δρ Μαρία Τσακίρη, Επίκουρη Καθηγήτρια, University of Huddersfield & Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, [email protected]

Δρ Σιμώνη Συμεωνίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Κύπρου, [email protected]

Δρ Κατερίνα Μαύρου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, [email protected]  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


701