Ενίσχυση συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών

Με στόχο να συνεργαστούν στενά με βασικούς πυρήνες ώθησης την βελτίωση και αναβάθμιση των  προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας στο πλαίσιο του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ), το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Οργανισμός Ασφάλισης Υγείας (ΟΑΥ)  υπέγραψαν την Παρασκευή, 8 Απριλίου 2022, Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του ΟΑΥ ο Πρόεδρος του ΔΣ, κ. Θωμάς Αντωνίου. 

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη Συνεργασία του ΟΑΥ με το Εργαστήριο Ιατρικής Στατιστικής, Επιδημιολογίας και Δημόσιας Υγείας της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ και άλλες οντότητες του ΠΚ που ασχολούνται με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, και τη συνεργασία στην ανάπτυξη της υποδομής και των μηχανισμών που θα οδηγήσουν στη θεσμοθέτηση της διαδικασίας για την υιοθέτηση, προσαρμογή, έλεγχο και ανάπτυξη ενός πλαισίου συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας των ιατρικών υπηρεσιών εντός του ΓεΣΥ.

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους του ΟΑΥ, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε ότι η υπογραφή του Μνημονίου αποτελεί σημαντική εξέλιξη, αφού με αυτό επισημοποιείται η συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και ΟΑΥ.  Μια συνεργασία η οποία, όπως τόνισε ο κ. Χριστοφίδης, γίνεται αποκλειστικά προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, αφού έχει ως στόχο την βελτίωση του συστήματος υγείας του τόπου.  «Το ΓεΣΥ», συνέχισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, «αποτελεί μεγάλη κατάκτηση για τον Κυπριακό λαό, και ως τέτοια θα πρέπει να περιφρουρηθεί και  να στηριχθεί από όλους.  Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει», συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, «είναι αναμενόμενα όπως συμβαίνει σε κάθε τι το νέο, και το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως οργανισμός του οποίου στόχος είναι η προσφορά στο κοινωνικό σύνολο, έχει υποχρέωση να προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του για τη βελτίωση των υπηρεσιών  υγείας και την αντιμετώπιση των δυσκολιών που παρουσιάζονται».

Ο Πρόεδρος του ΔΣ του ΟΑΥ, κ. Θωμάς Αντωνίου,ευχαρίστησε θερμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φιλοξενία, σημειώνοντας ότι ο Πρύτανης, με όσα ανέφερε, άγγιξε την ουσία της συνεργασίας μεταξύ των δυο Μερών.  «Το ΓεΣΥ», τόνισε ο κ. Αντωνίου, «είναι η μεγαλύτερη κοινωνική μεταρρύθμιση στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας, αφού πριν από την εφαρμογή του, η Κύπρος διατηρούσε το πιο άνισο σύστημα υγείας στην Ευρώπη. Το ΓεΣΥ, σημείωσε ο κ. Αντωνίου, έχει δώσει πρόσβαση σε όλη την Κυπριακή κοινωνία στο αυτονόητο ανθρώπινο δικαίωμα της Υγείας».  Κάνοντας αναφορά στα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΓεΣΥ, ο Πρόεδρος του ΟΑΥ εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι δεν υπάρχει μεγαλύτερος και πιο αξιόπιστος συνεργάτης για την αντιμετώπισή τους, από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, διαβεβαιώνοντας ότι τα δυο Μέρη, ως σημαντικοί θεσμοί του τόπου, θα εργαστούν μαζί προς όφελος της κοινωνίας.  

Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και Προσωρινός Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, καλωσόρισε με τη σειρά του τους εκπροσώπους του ΟΑΥ, υπενθυμίζοντας ότι ένας από τους πυλώνες της αποστολής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η συμβολή στη βελτίωση των Υπηρεσιών Υγείας της Κύπρου, κάτι το οποίο εκπληρώνεται με τη συνεργασία με τον ΟΑΥ. 

Ο Καθηγητής της Ιατρικής Σχολής, Δρ. Παναγιώτης Γιάλλουρος, σημείωσε ότι, με την εφαρμογή του ψηφιακού συστήματος του ΓεΣΥ, δημιουργείται ένας πλούτος ιατρικών δεδομένων, η σημασία των οποίων είναι μεγάλη για την επιστημονική κοινότητα.

Ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΥ, κ. Άθως Τσινωντίδης, αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, σημείωσε ότι αυτή συμβάλλει θετικά στην βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, με τη συμμετοχή μελών της στις επιστημονικές επιτροπές του ΟΑΥ.

Περισσότερες πληροφορίες: Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894299 , Ηλεκτρ. Ταχυδρ. [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


183