Προώθηση συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και την εταιρεία Medochemie Ltd


Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ των δύο Οργανισμών

Με στόχο την ενίσχυση των μεταξύ τους σχέσεων, αλλά και την από κοινού προώθηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας σε τομείς της υγείας σχετιζόμενους με τη φαρμακευτική και την ιατρική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η εταιρεία Medochemie Ltd υπέγραψαν τη Δευτέρα, 18 Απριλίου 2022, Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους της εταιρείας Medochemie Ltd το Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, κυρία Δάφνη Πίττα Διογένους και ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, Δρ Χριστάκης Σεργίδης. 

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, την προώθηση της ερευνητικής και εκπαιδευτικής συνεργασίας σε τομείς όπως η φαρμακευτική χημεία, η φαρμακευτική και χημική ανάλυση, η βιοχημεία, η ιατρική και η φαρμακευτική τεχνολογία, και την τοποθέτηση φοιτητών/φοιτητριών και νέων αποφοίτων της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών και της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στην Medochemie Ltd.

Καλωσορίζοντας τους εκπροσώπους της εταιρίας Medochemie Ltd, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, σημειώνοντας ότι αυτό αποτελεί το ξεκίνημα μιας πολύ σημαντικής συνέργειας. Με το Μνημόνιο αυτό, σημείωσε ο Πρύτανης, ενθαρρύνεται μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ των δυο Μερών: Αφενός, η φαρμακευτική βιομηχανία στηρίζει έμπρακτα την επιστήμη, την έρευνα και την πανεπιστημιακή κοινότητα με την προσφορά κινήτρων και ερεθισμάτων σε ακαδημαϊκό και ερευνητικό προσωπικό, φοιτητές και φοιτήτριες.  Αφετέρου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει την εμπειρογνωμοσύνη του για τη βελτίωση και ανάπτυξη της κυπριακής φαρμακοβιομηχανίας. Η συνεργασία αυτή, τόνισε ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι αναμφισβήτητα επωφελής για τους πολίτες.

Ο Διευθυντής Έρευνας και Ανάπτυξης, Καινοτομίας και Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της MedochemieLtd, Δρ Χριστάκης Σεργίδης, ευχαρίστησε θερμά το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη φιλοξενία, σημειώνοντας ότι το Μνημόνιο Συνεργασίας αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και διαδικασιών. Από τη μία θα ενδυναμώσει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Medochemie για εμβάθυνση στους τομείς της έρευνας και ανάπτυξης, ενώ από την άλλη οι ερευνητές και ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου θα έχουν τη δυνατότητα να εστιάσουν στην εφαρμοσμένη έρευνα κοινού ενδιαφέροντος.  Κλείνοντας, ο κύριος Σεργίδης σημείωσε ότι η έρευνα και η καινοτομία αποτελούν το μέλλον αυτού του τόπου, γι’ αυτό και χρειάζεται να ευθυγραμμιστούν με τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τα «θέλω» της αγοράς, αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι το νόμισμα της κυπριακής οικονομίας θα πρέπει να είναι η γνώση.

Περισσότερες πληροφορίες: Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων Πανεπιστημίου Κύπρου, τηλ. 22894299 , Ηλεκτρ. Ταχυδρ. [email protected]
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


328