Ας δείξει επιτέλους το ΥΠΠΑΝ εμπιστοσύνη στις επαγγελματίες νηπιαγωγούς


ΤΗΣ ΕΛΕΝΗΣ ΛΟΪΖΟΥ*

Το ΥΠΠΑΝ έστειλε εγκύκλιο στα νηπιαγωγεία με Θέμα: Δραστηριότητες/έργα αποτίμησης της ανταπόκρισης των παιδιών Προδημοτικής σε επιδιώξεις Γλωσσικής Αγωγής. Με αυτή την εγκύκλιο «ανακοινώνει την πιλοτική εφαρμογή μιας σειράς ενδεικτικών δραστηριοτήτων, για το γνωστικό αντικείμενο της Γλωσσικής Αγωγής, για τα παιδιά της Προδημοτικής Εκπαίδευσης που θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, την ερχόμενη σχολική χρονιά 2022-2023… Σκοπός των δραστηριοτήτων αυτών είναι η διευκόλυνση της/του νηπιαγωγού στην αποτίμηση της ανταπόκρισης του παιδιού σε άξονες της Γλωσσικής Αγωγής…, ώστε να ανιχνευτούν πιθανές πτυχές που χρειάζονται ανάπτυξη. Οι ιδιαιτερότητες των δύο τελευταίων σχολικών χρονιών επιβάλλουν την αποτίμηση των αναγκών των παιδιών, ώστε να υποστηριχτεί η εστιασμένη προσπάθεια στήριξης των παιδιών στο Δημοτικό Σχολείο»

Οι ιδιαιτερότητες των δύο τελευταίων σχολικών χρονιών επιβάλλουν την αποτίμηση των αναγκών των παιδιών σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και όλα τα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον η εστιασμένη προσπάθεια στήριξης των παιδιών στο Δημοτικό σχολείο πρέπει να είναι η ομαλή μετάβαση τους και η διαφοροποίηση των προσδοκιών του Δημοτικού για να ανταποκριθεί στις ανάγκες όλων των παιδιών. Δεν μπορούμε να εστιάζουμε μόνο στη γλωσσική ανάπτυξη ή  να σκεφτόμαστε να προσφέρουμε στήριξη μόνο σε κάποια παιδιά, όταν γνωρίζουμε ότι όλα τα παιδιά στερήθηκαν ευκαιρίες παιχνιδιού και κοινωνικο-συναισθηματικής ανάπτυξης!

Ερωτήματα που τίθενται:

  1. Γιατί αναφέρεται η εγκύκλιος σε πιλοτική εφαρμογή μιας σειράς ενδεικτικών δραστηριοτήτων, αφού συνδέεται άμεσα με τις ιδιαιτερότητες των δύο τελευταίων σχολικών χρονιών; Μήπως αυτές οι δραστηριότητες σχετίζονται με το Διαγνωστικό Εργαλείο στο Γνωστικό Αντικείμενο της Γλωσσικής Αγωγής για την Προδημοτική, το οποίο έχει ήδη κατακριθεί;
  2. Τι θα γίνει με τα παιδιά που δεν θα ανταποκριθούν σε αυτές τις δραστηριότητες, όχι επειδή δεν έχουν τις ικανότητες, αλλά επειδή τη δεδομένη στιγμή δεν έδειξαν το ενδιαφέρον να ανταποκριθούν;
  3. Σε ποια φάση και πώς θα ληφθεί υπόψη το χρονικό πλαίσιο των 2 μηνών που θα περάσει από την εφαρμογή των συγκεκριμένων ενδεικτικών δραστηριοτήτων μέχρι τη φοίτηση των παιδιών στο Δημοτικό;
  4. Πώς ακριβώς λαμβάνεται υπόψη η αρχή της διαφοροποίησης στην εφαρμογή των συγκεκριμένων ενδεικτικών δραστηριοτήτων ώστε τα αποτελέσματα να είναι αντιπροσωπευτικά για όλα τα παιδιά;
  5. Τι γίνεται με την Σχολική Έκθεση Προόδου, θα πρέπει να συμπληρωθεί και αυτή μέχρι τον Ιούνιο;  Και ποια η σύνδεση της με την οποιαδήποτε στήριξη των παιδιών στο Δημοτικό;
  6. Ποιες είναι οι δράσεις του ΥΠΠΑΝ για την ομαλή μετάβαση των παιδιών του νηπιαγωγείου στο Δημοτικό λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες των δύο τελευταίων σχολικών χρονιών;

Οι επαγγελματίες νηπιαγωγοί που πιστεύουν και ενστερνίζονται τις αρχές της Προσχολικής Αγωγής, γνωρίζουν τις δυνατότητες και τις ανάγκες των παιδιών της τάξης τους. Για τόσο καιρό τεκμηρίωναν και αξιολογούσαν την ανάπτυξη και τη μάθηση τους,  μέσα από δραστηριότητες και παιχνίδια που είχαν νόημα για όλα τα παιδιά (όσο τους επέτρεπαν τα μέτρα για τον Covid-19), στο πλαίσιο και τις αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος Προσχολικής, με έμφαση τόσο στην ολόπλευρη ανάπτυξη όσο και στα γνωστικά αντικείμενα. Θα πρέπει λοιπόν να δράσουν ανάλογα, για να υποστηρίξουν την ταυτότητα τους, τα παιδιά και το χώρο της προσχολικής.

Ας δείξουμε εμπιστοσύνη στις νηπιαγωγούς να μας αναδείξουν τις ανάγκες όλων των παιδιών με τις κατάλληλες πρακτικές και ας αρχίσουμε να προετοιμάζουμε το Δημοτικό να υποδεχτεί τα παιδιά λαμβάνοντας υπόψη όλα όσα πρέπει.

*Καθηγήτρια, Τμήμα Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Κύπρου

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


1532