Συνέδριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου


Heritage Languages and Variation (HELV)

Ανακοινώνεται το συνέδριο Γλωσσολογίας του Τμήματος Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου με τίτλο ‘Heritage Languages and Variation (HELV)’, το οποίο θα διεξαχθεί  στη Λεμεσό στις 23-25 Σεπτέμβριου, 2022.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων είναι 31η Μαΐου 2022. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Προσκεκλημένες ομιλήτριες:

Maria Kambanaros, Technological University of Cyprus

Svetlana Karpava, University of Cyprus

Maria Polinsky, University of Maryland

Unn Røyneland, University of Oslo

Elena Theodorou, Technological University of Cyprus

Οργανωτική Επιτροπή

Natalia Pavlou (University of Cyprus)

Constantina Fotiou (University of Cyprus)

Kleanthes Grohmann (University of Cyprus)

Το συνέδριο είναι δωρεάν.

https://helv2022.wixsite.com/website
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


257