Τμήμα ΠΜΜΠ Πανεπ. Κύπρου: Έντονη ανησυχία και προβληματισμός για το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα


«Σε μια τόσο σημαντική πολιτική απόφαση για το οικολογικό  μέλλον της χώρας, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και απρόσκοπτη  πρόσβαση σε κρίσιμη διαθέσιμη πληροφόρηση»

Οι πρόσφατες εξελίξεις και όσα είδαν το φως της δημοσιότητας για αυτά που επακολούθησαν της δημοσιοποίησης της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του υπό εκπόνηση Τοπικού Σχεδίου Ακάμα, απασχόλησαν το Συμβούλιο του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (ΠΜΜΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ανάμεσα σε άλλα το Τμήμα διαπιστώνει με έντονη ανησυχία και προβληματισμό τα ακόλουθα:

  • Σε μια τόσο σημαντική πολιτική απόφαση για το οικολογικό  μέλλον της χώρας, θα πρέπει να υπάρξει πλήρης διαφάνεια και απρόσκοπτη  πρόσβαση σε κρίσιμη διαθέσιμη πληροφόρηση για το ίδιο το Τοπικό Σχέδιο Ακάμα. Η διαφάνεια είναι στις στοιχειώδεις αρχές δημοκρατίας και δικαίου σε ένα ευρωπαϊκό ευνομούμενο κράτος – αρχές που προνοούνται και διαφυλάσσονται τόσο από εθνικούς και ευρωπαϊκούς Νόμους αλλά και από Διεθνείς Συμβάσεις. Τα Τμήματα, οι Υπηρεσίες και τοι Επιτροπές που αξιολογούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του Τοπικού Σχεδίου, θα πρέπει απαραίτητα να έχουν πρόσβαση στο ίδιο το Τοπικό Σχέδιο για ορθή αξιολόγηση.
  • Η υιοθέτηση ουσιωδών αλλά και νομικά δεσμευτικών όρων της Έκθεσης Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Γνωμάτευσης Στρατηγικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης, που εξέδωσε η Περιβαλλοντική Αρχή θα πρέπει να είναι δεσμευτική.
  • Η κλιματική αλλαγή συντελείται παγκόσμια αλλά και τοπικά, και όπως γνωρίζουμε από αποτελέσματα ερευνητικής δραστηριότητας του Τμήματος ΠΜΜΠ, περίπου ήμισυ των κλιματικών επιπτώσεων που θα βιώσουμε τοπικά στην Κύπρο θα οφείλεται σε τοπικές δράσεις και παρεμβάσεις. Το ποσοστό σφράγισης γης, ο βαθμός διάβρωσης των παράκτιων ζωνών, η έλλειψη πράσινης υποδομής είναι κρίσιμα κριτήρια ειδικά στην περίπτωση της Κύπρου ως χώρας-νησί για την κλιματική ανθεκτικότητα της σε μια εποχή έντονων δυσμενών παγκόσμιας κλίμακας κλιματικών διαφοροποιήσεων. Σύγχρονες πρακτικές είναι προϋπόθεση ώστε να διασφαλίσουν τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα των επηρεαζόμενων με κατάλληλα αντισταθμιστικά μέτρα για να διασφαλιστεί η κοινωνική δικαιοσύνη.

Τέλος, με όλα τα μεγάλα περιβαλλοντικά προβλήματα που έχουν αναδυθεί στη δημόσια σφαίρα και τις επιπτώσεις σε κοινότητες και ανθρώπους, το Τμήμα ΠΜΜΠ έχει θέσει σε ψηλή προτεραιότητα τη θεσμική αναβάθμιση της Μηχανικής Περιβάλλοντος στη χώρα και ως εκ τούτου στη χθεσινή συνεδρία του ενέκρινε την δημιουργία Νέου Προπτυχιακού Προγράμματος στη Μηχανική Περιβάλλοντος στο Τμήμα ΠΜΜΠ του ΠΚ - το πρώτο πρόγραμμα στον εν λόγω κλάδο Μηχανικής στην Κύπρο».
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


673