Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου 27/6 - 1/7 2022


Το πρόγραμμα εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου την εβδομάδα Ιουνίου και 1 Ιουλίου 2022 περιλαμβάνει:

Δευτέρα, 27 Ιουνίου 2022

- Τη Δευτέρα, 27 Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών - Φιλοσοφική Σχολή

Πλατεία Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Ώρα 20:00,  https://bit.ly/3O3AuXv

Πληροφορίες: 22894331/47

Άλλες πληροφορίες: Πομπή Ακαδημαϊκών- Σύντομος χαιρετισμός από τον κ. Ανδρέα Χριστοφίδη, Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου- Χαιρετισμός από τον/ην αριστεύσαντα/σα προπτυχιακό/ή και μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια των οικείων Σχολών-  Χαιρετισμός από την Α.Ε., Πρόεδρο της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη - Σύντομη ομιλία από τον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου- Απονομή βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας- Απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες/σασες φοιτητές/τριες- Απονομή Πτυχίων- Λήξη τελετής

Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022

- Την Τρίτη, 28 Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Πλατεία Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Ώρα 20:00, https://bit.ly/3O3AuXv

Πληροφορίες: 22894331/47

Άλλες πληροφορίες: Πομπή Ακαδημαϊκών- Σύντομος χαιρετισμός από τον κ. Ανδρέα Χριστοφίδη, Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου- Χαιρετισμός από τον/ην αριστεύσαντα/σα προπτυχιακό/ή και μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια - Χαιρετισμός από τον Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, κ. Πρόδρομο Προδρόμου -  Σύντομη ομιλία από τον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου- Απονομή βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας- Απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες/σασες φοιτητές/τριες- Απονομή Πτυχίων- Λήξη τελετής

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2022

- Την Τετάρτη, 29 Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Αγωγής

Πλατεία Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Ώρα 20:00, https://bit.ly/3O3AuXv

Πληροφορίες: 22894331/47

Άλλες πληροφορίες: Πομπή Ακαδημαϊκών- Σύντομος χαιρετισμός από τον κ. Ανδρέα Χριστοφίδη, Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου- Χαιρετισμός από τον/ην αριστεύσαντα/σα προπτυχιακό/ή και μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια- Σύντομη ομιλία από τον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου- Απονομή βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας- Απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες/σασες φοιτητές/τριες- Απονομή Πτυχίων- Λήξη τελετής

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2022

- Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την Τελετή Αποφοίτησης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Πλατεία Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Ώρα 20:00,  https://bit.ly/3O3AuXv

Πληροφορίες: 22894331/47

Άλλες πληροφορίες: Πομπή Ακαδημαϊκών- Σύντομος χαιρετισμός από τον κ. Ανδρέα Χριστοφίδη, Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου - Χαιρετισμός από τον/ην αριστεύσαντα/σα προπτυχιακό/ή και μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια των οικείων Σχολών - Χαιρετισμός από την Α.Ε., Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων, κα Αννίτα Δημητρίου- Σύντομη ομιλία από τον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου- Απονομή βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας- Απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες/σασες φοιτητές/τριες- Απονομή Πτυχίων- Λήξη τελετής

Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2022

- Την Παρασκευή, 01 Ιουλίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει την Τελετή Αποφοίτησης της Πολυτεχνικής Σχολής

Πλατεία Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων, Ώρα 20:00,  https://bit.ly/3O3AuXv

Πληροφορίες: 22894331/47

Άλλες πληροφορίες: Πομπή Ακαδημαϊκών- Σύντομος χαιρετισμός από τον κ. Ανδρέα Χριστοφίδη, Πρόεδρο του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου Κύπρου- Χαιρετισμός από τον/ην αριστεύσαντα/σα προπτυχιακό/ή και μεταπτυχιακό/ή φοιτητή/τρια- Σύντομη ομιλία από τον Καθηγητή Τάσο Χριστοφίδη, Πρύτανη του Πανεπιστημίου Κύπρου- Απονομή βραβείου Ποιοτικής Διδασκαλίας- Απονομή βραβείων στους πρωτεύσαντες/σασες φοιτητές/τριες- Απονομή Πτυχίων- Λήξη τελετής
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


337