Διεθνής τιμητική διάκριση για την Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου Κύπρου Κωνσταντία Αλεξάνδρου


Εξελέγη νέα Πρόεδρος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Προηγμένη Υπολογιστική Επιστήμη στην Ευρώπη- PRACE

Η Καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου εξελέγη ομόφωνα νέα Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την Προηγμένη Υπολογιστική Επιστήμη στην Ευρώπη (PRACE) για διετή θητεία.

Η εκλογή της Καθηγήτριας Αλεξάνδρου στην υψηλότερη διοικητική θέση στην PRACE αποτελεί τιμητική διάκριση, τόσο για την ίδια όσο και για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Κύπρο. Είναι η πρώτη φορά που Πρόεδρος της PRACE εκλέγεται από την χώρα μας, έχοντας διανύσει μια λαμπρή επιστημονική πορεία. Η Δρ Κωνσταντία Αλεξάνδρου, ήταν η οραματίστρια και ιδρύτρια  του Ερευνητικού Κέντρου Υπολογισμικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (CaSToRC) το οποίο είναι ο εταίρος της PRACE από το 2010 για την Κύπρο. Η Δρ Αλεξάνδρου διετέλεσε Διευθύντρια του CaSToRC και Εκπρόσωπος της Κύπρου στην PRACE από το 2008.

 

 Η συγχρηματοδοτούμενη από την Ε.Ε. Σύμπραξη για προηγμένη υπολογιστική στην Ευρώπη (Partnership for Advanced Computing in Europe - PRACE), περιλαμβάνει 25 κράτη μέλη της Ε.Ε., παρέχει ανώτερης βαθμίδας Υπερυπολογιστικές Υπηρεσίες (υπηρεσίες HPC) στην επιστήμη και τη βιομηχανία, αξιοποιώντας τα μεγαλύτερα εθνικά συστήματα υπερυπολογιστών στην Ευρώπη. Η PRACE αποτελεί ένα ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερ-υπολογιστών και συμβάλλει στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, προσφέροντας πόρους και υπηρεσίες παγκόσμιας κλάσης πληροφορικής και διαχείρισης δεδομένων σε επιστημονικές εφαρμογές με πολύ υψηλές απαιτήσεις. Το 2017, η PRACE παρείχε πρόσβαση σε ένα δίκτυο επτά συστημάτων κορυφαίας κλάσης, το οποίο παρείχαν πέντε μέλη υποδοχής (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Ισπανία και Ελβετία) που έχουν επενδύσει περισσότερα από 400 εκατομμύρια ευρώ στην PRACE από την έναρξή της. Η PRACE διαθέτει πόρους HPC με βάση προσκλήσεις υποβολής προτάσεων που αξιολογούνται από ομότιμους και σύμφωνα με την επιστημονική αριστεία, σε ερευνητικά έργα που προέρχονται από την ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένων των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Η PRACE έχει επίσης θέσει ως στόχο να ενισχύσει τους Ευρωπαίους χρήστες υπολογιστών υψηλών επιδόσεων στη βιομηχανία μέσω διαφόρων πρωτοβουλιών.

Η εκλογή της καθηγήτριας Αλεξάνδρου βασίστηκε στην επιτυχία της ίδιας και της ομάδας της στην εξασφάλιση υπολογιστικών πόρων σε μηχανές PRACE Tier-0, στους πρωτοποριακούς αλγόριθμους που αναπτύχθηκαν για να επιτευχθεί αυτό, καθώς και στην επιστημονική απήχηση και αναγνώριση των επιστημονικών τους αποτελεσμάτων.

Η ίδια η Δρ Κωνσταντία Αλεξάνδρου δήλωσε σχετικά: «Αισθάνομαι μεγάλη τιμή για την εκλογή μου στη θέση της Προέδρου του Συμβουλίου της PRACE, ενός οργανισμού με πραγματικά ευρωπαϊκό όραμα και αποστολή για το HPC. Δεσμεύομαι να συνεργαστώ με όλα τα μέλη της PRACE για τη συνέχιση της επιτυχίας της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης για την προώθηση της υπολογιστικής επιστήμης και μηχανικής σε όλη την Ευρώπη. Θα συνεργαστούμε στενά με την ευρωπαϊκό οργανισμό EuroHPC για την υλοποίηση  του ευρωπαϊκού σχεδιασμού υπολογιστών υψηλών επιδόσεων,  παρέχοντας στους/τις ευρωπαίους/ες επιστήμονες στον ακαδημαϊκό χώρο και τη βιομηχανία τους πόρους σε HPC, την εκπαίδευση και την υποστήριξη που χρειάζονται για την πραγματοποίηση έρευνας και καινοτομίας αιχμής», διαβεβαίωσε η Καθηγήτρια Κωνσταντία Αλεξάνδρου.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


337