Η σημαντικότητα του ρόλου ενός νηπιαγωγείου στην ανάπτυξη και διαπαιδαγώγηση των παιδιών


Στην πανεπιστημιακή εκπομπή «Λόγος και Αντίλογος» αναδείχθηκε η σημασία της εκπαίδευσης από τη βρεφική μέχρι τη νηπιακή ηλικία

Επίκεντρο της πανεπιστημιακής εκπομπής «Λόγος και Αντίλογος» ήταν ένα σπουδαίο θέμα που αφορούσε στη σημαντικότητα του ρόλου ενός βρεφοκομικού σταθμού και νηπιαγωγείου στην όσο το δυνατόν καλύτερη ανάπτυξη των παιδιών. Η εκπομπή φιλοξενήθηκε στους ραδιοθαλάμους του ΡΙΚ, στις 2 Αυγούστου 2022, με οικοδέσποινα την εκπρόσωπο Τύπου του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Δόξα Κωμοδρόμου, η οποία συζήτησε με τον Καθηγητή Τιμόθεο Παπαδόπουλο του Τμήματος Ψυχολογίας, τη Διευθύντρια του Σχολείου, κα Νάσια Χαραλάμπους και την Υπεύθυνη του Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου», κα Κατερίνα Θεοδώρου.

Η εκπομπή είχε στόχο να αναδείξει τη σημαντικότητα της εκπαίδευσης των παιδιών από τη βρεφική μέχρι την νηπιακή ηλικία. Επιπρόσθετα, η εκπομπή καταπιάστηκε με τη σημαντικότητα του ρόλου των γονέων, τη συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών, τον σημαίνοντα ρόλο του εκπαιδευτικού στην ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών, καθώς και τη συμβολή του Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και Βρεφοκομικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου στην ανάδειξη της σημασίας της Προσχολικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο και διεθνώς.

O Καθηγητής Τιμόθεος Παπαδόπουλος ξεκίνησε τη συζήτηση με αναφορά στο Ίδρυμα «Λητώ Παπαχριστοφόρου», το οποίο ιδρύθηκε από την κα Λούλα Παπαχριστοφόρου και Ομάδα Πρωτοβουλίας Νηπιαγωγών το 1996 στη μνήμη της Λητώς, της πρώτης επιθεωρήτριας νηπιαγωγείων Κύπρου και πρώτης γυναίκας που έγινε Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης. Το Ίδρυμα αυτό είχε σκοπό την ενδυνάμωση της Προδημοτικής Εκπαίδευσης στην Κύπρο, καθώς και την ενίσχυση της κατάρτισης και εκπαίδευσης των Νηπιαγωγών δημοσίων, κοινοτικών και ιδιωτικών νηπιαγωγείων.

Πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παπαδόπουλος, ανέφερε ότι η ανέγερση και λειτουργία του νηπιαγωγείου ήταν πρωταρχικός στόχος του Ιδρύματος. Με την έναρξη των εργασιών του Ιδρύματος «Λητώ Παπαχριστοφόρου», τα μέλη του επεξεργάστηκαν την αρχική πρόταση για την ανέγερση Νηπιαγωγείου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, που θα έφερνε το όνομα της Λητώς. Συνεπώς, το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» στηρίζεται σε μία απαράμιλλη κληρονομιά γνώσης και αγάπης για την προσχολική αγωγή, γεγονός που αφενός το καθιστά μοναδικό και αφετέρου δικαιολογεί την πρόταση που έχει υποβληθεί προς το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) για την εγγραφή του ως το πρώτο Πανεπιστημιακό Νηπιαγωγείο στην Κύπρο.

Ο κ. Παπαδόπουλος σημείωσε επίσης ότι στα 11 χρόνια λειτουργίας του, το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου»  έχει πετύχει τη δημιουργία μιας ξεχωριστής και ταυτόχρονα ισχυρής κοινότητας μάθησης ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς, γονείς, παιδιά και την πανεπιστημιακή κοινότητα, διευρύνοντας ταυτόχρονα τα σύνορα της εντός και εκτός Κύπρου.

Η Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και του Βρεφοκομικού Σταθμού του Πανεπιστημίου Κύπρου, κα Νάσια Χαραλάμπους ανέφερε ότι η βρεφική και προσχολική ηλικία αποτελούν τις σημαντικότερες περιόδους ζωής του παιδιού. Τα πρώτα χρόνια ζωής δημιουργούν τη βάση για τη μετέπειτα εξέλιξη των παιδιών, σε όλους τους τομείς ανάπτυξης (νοητική, κινητική, προσωπική και κοινωνική ή  συναισθηματική ανάπτυξη). Το κάθε παιδί, πρόσθεσε, είναι μοναδικό και ξεχωριστό με τους δικούς του ρυθμούς ανάπτυξης και μάθησης. Παράλληλα η κα Χαραλάμπους ανέφερε ότι «το κάθε παιδί μπορεί να μάθει, μέσα από παιδαγωγικά κατάλληλες εμπειρίες και παιδαγωγικές διαδικασίες, έχοντας «φωνή» και ενεργή συμμετοχή στο σχολικό περιβάλλον αλλά και στη ζωή του γενικότερα, ως πολίτης της κοινωνίας. Τα παιδιά αναπτύσσονται και μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, το οποίο από την πρώτη στιγμή της γέννησής τους αποτελεί τον πλέον φυσικό τρόπο μάθησης και εξερεύνησης του περιβάλλοντος γύρω τους. Όλα τα παιδιά κατέχουν συγκεκριμένο πλαίσιο εμπειριών, δεξιοτήτων και βιωμάτων. Ζουν το δικό τους παρόν, το οποίο οφείλει να είναι όσο πιο πλούσιο σε ερεθίσματα, προκλήσεις, παιδαγωγικές εξερευνήσεις και γνώσεις».

Η κα Κατερίνα Θεοδώρου στη δική της παρέμβαση αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της συνεργασίας γονέων και εκπαιδευτικών με στόχο τη μεγιστοποίηση της ολόπλευρης ανάπτυξης των παιδιών. Γονείς και εκπαιδευτικοί, είπε, αποτελούν τους βασικούς εμψυχωτές, αλλά και ενδυναμωτές των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων των παιδιών. 

Όραμα του Σχολείου είναι η δημιουργία μιας κοινότητας μάθησης παιδιών, γονέων, εκπαιδευτικών και άλλων εμπλεκομένων που σέβεται τα δικαιώματα των παιδιών και ενδυναμώνει τη φωνή και την ενεργή εμπλοκή τους σε όλες τις διαστάσεις της εκπαίδευσης. Σκοπός, ταυτόχρονα, αποτελεί η επιστημονική μελέτη όλων των θεμάτων και των ζητημάτων που αφορούν την ενδυνάμωση και την εκπαίδευση των παιδιών βρεφικής και προσχολικής ηλικίας, την εξέλιξη της έρευνας στον τομέα της προσχολικής εκπαίδευσης, την ανάπτυξη και την εξέλιξη της επαγγελματικής ταυτότητας των νηπιαγωγών, τη στήριξη και συνεργασία με συναδέλφους από τα δημόσια, κοινοτικά και ιδιωτικά νηπιαγωγεία της Κύπρου, καθώς και την εκπαίδευση και επιμόρφωση των γονέων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου και του Βρεφοκομικού Σταθμού βασίζονται στις σύγχρονες παιδαγωγικές θεωρίες της προσχολικής εκπαίδευσης, όπως και στο Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα της Προσχολικής Εκπαίδευσης του ΥΠΑΝ (2019). Στόχος του αναλυτικού προγράμματος είναι να βοηθήσει το παιδί να αναπτυχθεί σε μία ικανή και δυναμική μονάδα της τάξης, που κατακτά τη μάθηση, αναπτύσσει σχέσεις, σέβεται τους άλλους και απολαμβάνει τον σεβασμό τους, που έχει τη διάθεση και την περιέργεια για νέες εμπειρίες και διαχειρίζεται καθημερινά προβλήματα ως προκλήσεις.

Για να ακούσετε την εκπομπή επισκεφθείτε το σύνδεσμο: https://bit.ly/3RvYEMu .
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


807