Τοποθέτηση Πανεπ. Κύπρου για μετακίνηση του εργοστασίου ασφαλτικού σκυροδέματος στο Μιτσερό


Η θέση της Συμβουλευτικής Ομάδας Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν και είναι να αμβλυνθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη ενέργεια.

Σε συνέχεια των όσων έχουν δει το φως της δημοσιότητας για την έναρξη των εργασιών μετακίνησης του ασφαλτικού εργοστασίου από το Τσέρι στην περιοχή του Μιτσερού, η Συμβουλευτική Ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου, διευκρινίζει τα ακόλουθα:

Οι πολύμηνες διαδικασίες αξιολόγησης έδειξαν για την περιοχή του Μιτσερού ότι η υφιστάμενη όχληση στην περιοχή είναι ήδη σε ψηλά και μη-αποδεκτά επίπεδα για την καθημερινότητα των κατοίκων. Η άμβλυνση της υφιστάμενης όχλησης σε αποδεκτά όρια για διασφάλιση της ποιότητας ζωής ήταν και εξακολουθεί να είναι προϋπόθεση πριν την λειτουργία οποιουδήποτε νέου έργου. Από όσα γνωρίζουμε καμιά ενέργεια άμβλυνσης δεν έχει γίνει επί του εδάφους μέχρι στιγμής.

Ειδικά για μεγάλα έργα με σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, είναι εξαιρετικής σημασίας η ανάκτηση της προ πολλού χαμένης εμπιστοσύνης των πολιτών στην ικανότητα της πολιτείας να διασφαλίσει τη διαχρονική τήρηση των όρων αδειοδότησης των έργων.  Τα όσα είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, μόνο έλλειψη εμπιστοσύνης καλλιεργούν στην καλή μαρτυρία της πολιτείας. Σε μια σύγχρονη χώρα-μέλος της Ε.Ε.,  η πολιτεία μόνο με σεβασμό στον άνθρωπο και τα δικαιώματά του, και με ουσιαστική διαβούλευση και συναίνεση των κοινωνικών εταίρων, μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση των όποιων αποφάσεων της.

Σε κάθε περίπτωση, η θέση της Συμβουλευτικής Ομάδας Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου ήταν και είναι να αμβλυνθεί το τεράστιο πρόβλημα που υπάρχει σήμερα πριν λάβει χώρα οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Παράλληλα, θεσπίζοντας ομάδα παρακολούθησης των ήδη αδειοδοτημένων έργων, η πολιτεία καλείται να δώσει έμπρακτα δείγματα γραφής για την ικανότητα τήρησης των όρων αδειοδότησης των υφιστάμενων οχληρών έργων στο Μιτσερό.

Τα Μέλη της Συμβουλευτικής Ομάδας Ακαδημαϊκών του Πανεπιστημίου Κύπρου (με βάση ανάθεση από το Τμήμα Περιβάλλοντος για να καταθέσει τις εισηγήσεις της επί των περιβαλλοντικών μελετών)

*Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου (Συντονίστρια), Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,

*Αναπληρωτής Καθηγητής Ανδρέας Κυπριανού, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής,

*Αναπληρωτής Καθηγητής Λουκάς Λουκά, Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής,

Καθηγητής Μιχάλης Πέτρου, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


996