Ενημέρωση προς φοιτητές και φοιτήτριες Παν. Κύπρου που εξασφάλισαν θέση και στα ΑΕΙ της Ελλάδας


ΔΕΝ θα πρέπει να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανακοινώνει όπως, πρωτοετείς φοιτητές και φοιτήτριες που κράτησαν θέση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, αλλά έχουν εξασφαλίσει θέση και σκοπεύουν να φοιτήσουν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) της Ελλάδας, ΔΕΝ θα πρέπει να προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Παρασκευή, 02 Σεπτεμβρίου 2022.

Σύμφωνα με τους κανόνες σπουδών και φοιτητικών θεμάτων, προπτυχιακός/η φοιτητής/ρια του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δικαιούται να φοιτά ταυτόχρονα και σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Κρατικού Ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.

Επισημαίνεται επίσης πως, φοιτητές/φοιτήτριες που θα απουσιάζουν από τα μαθήματα θα διαγραφούν λόγω του ότι η φοίτηση σε όλα τα Τμήματα είναι υποχρεωτική και συνεχής.

Αυτό εξάλλου, επιβάλλεται και για σκοπούς ηθικής και δικαιοσύνης προς τους/τις υπόλοιπους/ες υποψηφίους/ες,  οι οποίοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έγκαιρα τις νέες θέσεις που θα κενωθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Β’ Κατανομή.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


611