Το Τμ. Φυσικής του Πανεπ. Κύπρου προκηρύσσει μία θέση Ειδικού Επιστήμονα


Τίτλος: Ειδικός Επιστήμονας – Επιστημονικός Υπεύθυνος

Αριθμός θέσεων: Μία (1)

Κατηγορία: Η διάρκεια απασχόλησης θα είναι 4 χρόνια

Τόπος εργασίας: Πανεπιστήμιο Κύπρου, Λευκωσία

Το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κύπρου προκηρύσσει μία θέση πλήρους απασχόλησης (140 ώρες / μήνα). Ο επιλεγμένος υποψήφιος θα αναλάβει την ευθύνη για τη διαχείριση και υποστήριξη της υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Κοινού Διδακτορικού προγράμματος Advanced computing, quantum algorithms, and data-driven approaches for Science, Technology and engineering (AQTIVATE)), καθώς και να συμμετέχει εν μέρει στην παρακολούθηση και βοήθεια στην προετοιμασία μελλοντικών προτάσεων της ΕΕ Marie Sklodowska-Curie.

Περισσότερες πληροφορίες δίδονται στον ακόλουθο σύνδεσμο  http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download?m_id=8207
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


217