Ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Γεωργίας


Υπογραφή Γενικού Μνημονίου Συνεργασίας

Με τη δέσμευση ότι θα συνεχίσουν να συνεργάζονται στενά, αξιοποιώντας την επιστημονική γνώση για τη λήψη πολιτικών αποφάσεων προς όφελος της κυπριακής κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπέγραψαν την Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2022, Γενικό Μνημόνιο Συνεργασίας. Το Μνημόνιο υπέγραψαν εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος ο Υπουργός, κ. Κώστας Καδής.

Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων, τη συνεργασία του Υπουργείου με τα Τμήματα και άλλες οντότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου που ασχολούνται με θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων του, τη συνδιοργάνωση κοινών επιστημονικών και εκπαιδευτικών εκδηλώσεων και δραστηριοτήτων, την τοποθέτηση φοιτητών/φοιτητριών και νέων αποφοίτων του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Υπουργείο και την ανταλλαγή πληροφοριών και τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, καλωσορίζοντας τον Υπουργό  σημείωσε ότι είναι αυτονόητο ένα δημόσιο πανεπιστήμιο να συνεργάζεται με φορείς οι οποίοι μπορούν να αξιοποιήσουν την επιστημονική του τεχνογνωσία.  Η συνεργασία με το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, συνέχισε ο κ. Χριστοφίδης, επικεντρώνεται σε θέματα μέγιστου ερευνητικού ενδιαφέροντος για το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ειδικά για τα Τμήματα της Πολυτεχνικής Σχολής αλλά και το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών.

Με τη σειρά του, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, κ. Κώστας Καδής, αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη, αλλά και το Πανεπιστήμιο Κύπρου γενικότερα, εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για τη θεμελίωση της συνεργασίας με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας.  To Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, τόνισε ο κ. Καδής, αναγνωρίζει ότι είναι απαραίτητο το επιστημονικό υπόβαθρο κατά τη λήψη πολιτικών αποφάσεων, γι’ αυτό και προωθεί τη συνεργασία με ακαδημαϊκά ιδρύματα, και δη με το πρώτο Πανεπιστήμιο της Κύπρου.  Ο Υπουργός έκανε αναφορά σε υφιστάμενες από κοινού δράσεις, όπως με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος για τη σωστή λειτουργία των ασφαλτικών μονάδων και με το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών για θέματα βιοποικιλότητας. 

Η Πρόεδρος του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, Καθηγήτρια Μαρίνα Νεοφύτου, εκπροσωπώντας την Πολυτεχνική Σχολή, ευχαρίστησε τον Υπουργό για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη, αναφέροντας ότι η θεσμική αναβάθμιση της Μηχανικής Περιβάλλοντος είναι άμεσα αναγκαία στο τρέχον κοινωνικό-πολιτικό πλαίσιο της χώρας και το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου εργάζεται σκληρά στην κατεύθυνση αυτή. Επίσης, αναφέρθηκε  στη θεσμική καθιέρωση της τοποθέτησης φοιτητών/φοιτητριών του ΠΚ σε επαγγελματικούς οργανισμούς, και προσβλέπει ότι το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος θα αποτελέσει ένα από τους σημαντικούς οργανισμούς για τοποθέτηση και διασύνδεση της επαγγελματικής πρακτικής με τα προγράμματα σπουδών του Τμήματος και της Σχολής. Η κ. Νεοφύτου, παρέδωσε επίσης στον Υπουργό, τα πρακτικά της ημερίδας-δημόσιας συζήτησης «Κλιματική Κρίση και Ενεργειακή Πολιτική: Κύπρος, Quo Vadis?», που διοργανώθηκε από την Πολυτεχνική Σχολή και πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2021, με τη συμμετοχή τόσο του Υπουργείου όσο και άλλων κοινωνικών εταίρων.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


260