Οργάνωση Σχολείου για Προστασία Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων από την Κλιματική Αλλαγή και την Πλαστική Ρύπανση


Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξενεί από τις 9 έως 11 Σεπτεμβρίου 2022 το 1ο Σχολείο για την Προστασία των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων από την Κλιματική Αλλαγή και την Πλαστική Ρύπανση που διοργανώνεται στo πλαίσιo του Προγράμματος ECOMARINE (Ανάπτυξη Ολιστικού Μηχανισμού για την Προστασία των Θαλάσσιων Οικοσυστημάτων από τις αρνητικές επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής και της Πλαστικής Ρύπανσης). Το ECOMARINE  συντονίζεται από το Ωκεανογραφικό Κέντρο και έχει ως κύριο στόχο τη μεταφορά τεχνογνωσίας από την Ευρώπη στην Ινδία και τη Μαλαισία για τη δημιουργία τεσσάρων νέων Εργαστηρίων – Παρατηρητηρίων Κλιματικής Αλλαγής και Πλαστικής Ρύπανσης στον Ινδικό Ωκεανό.

Στο Σχολείο συμμετέχουν 11 εκπαιδευόμενοι ερευνητές από Πανεπιστήμια της Μαλαισίας και της Ινδίας, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν διαλέξεις σε θέματα θαλάσσιων παρατηρήσεων που αφορούν στην κλιματική αλλαγή και την πλαστική ρύπανση. Οι εκπαιδευτές προέρχονται από Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από διάφορες χώρες (Ισπανία, Ελλάδα, Ηνωμένο Βασίλειο, Κύπρο, Μαλαισία και Ινδία).

Συνεργαζόμενοι φορείς για την υλοποίηση του έργου ECOMARINE είναι το Ωκεανογραφικό Κέντρο, το Πανεπιστήμιο του Oviedo (Ισπανία), το Ινστιτούτο Θαλάσσιας Προστασίας Αρχιπέλαγος από την Ελλάδα, τo Πανεπιστήμιo Andhra (Ινδία), τα Πανεπιστήμια Universiti Malaysia Terengganu και Universiti Kebangsaan από τη Μαλαισία, καθώς και δύο εταιρίες με ειδίκευση στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, η Symplexis και GK Consult, από την Ελλάδα και τη Γερμανία αντίστοιχα. Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό  €891,296 και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Erasmus+ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διάρκεια του έργου είναι από 15 Ιανουαρίου 2021 έως 14 Ιανουαρίου 2024.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο ECOMARINE είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του:  https://ecomarine-project.eu/ 

Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αυτή τη δημοσίευση δεν σημαίνει και την υποστήριξη του περιεχομένου της, το οποίο αντανακλά μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για την οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή τη δημοσίευση.  
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


217