Θερινό σχολείο στο Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Τμήμα Νομικής Πανεπ. Κύπρου


Με μεγάλη επιτυχία διοργανώθηκε για πέμπτη χρονιά το αγγλόφωνο θερινό σχολείο στο «Ευρωπαϊκό Εμπορικό δίκαιο» (“European Commercial Law”)  από το Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την ακαδημαϊκή και οργανωτική εποπτεία της Καθηγήτριας Ιδιωτικού δικαίου του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου Κύπρου κας Τατιάνας – Ελένης Συνοδινού. Το θερινό σχολείο απευθύνεται σε φοιτητές/τριες της Νομικής Σχολής «Τhe Haim Striks School of Law» από το Ισραήλ. 

Το θερινό σχολείο, το οποίο ξεκίνησε τη Δευτέρα, 29 Αυγούστου 2022 και ολοκληρώθηκε την Πέμπτη, 8 Σεπτεμβρίου 2022 παρακολούθησαν 36 συμμετέχοντες/ουσες από το Ισραήλ. Οι θεματικές του σχολείου είναι:  Basic Principles of EU Law, European and Comparative Copyright Law, International Commercial Litigation, European Data Protection Law, European Company Law, European Energy Law, Basic European Consumer Law Principles, European Competition Law. Το πρόγραμμα περιλάμβανε επίσης σεμινάρια  από τον Πρόεδρο του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου, Δρ. Χρίστο Κληρίδη, το δικηγορικό γραφείο «Κούσιος Κορφιώτης Παπαχαραλάμπους Δ.Ε.Π.Ε» και την Κεντρική Τράπεζα. Ακόμη, οι συμμετέχοντες/ουσες επισκέφθηκαν τα Δικαστήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η διοργάνωση του αγγλόφωνου θερινού σχολείου συμβάλλει στην ανάπτυξη επιστημονικών σχέσεων μεταξύ των δυο ακαδημαϊκών ιδρυμάτων και ευρύτερα μεταξύ του νομικού κόσμου της Κύπρου και του Ισραήλ.




Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.




Newsletter










252