Συμπληρωματική κατανομή θέσεων για Εθνοφρουρούς, οι οποίοι παρακάθησαν στις Παγκύπριες το 2022


Και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2023

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ενημερώνει το ενδιαφερόμενο κοινό ότι δέχεται αιτήσεις από εθνοφρουρούς, οι οποίοι παρακάθησαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις το 2022 και θα είναι έτοιμοι να φοιτήσουν τον Σεπτέμβριο του 2023.

Οι εθνοφρουροί, οι οποίοι έχουν ίση ή υψηλότερη βαθμολογία από τον τελευταίο εισακτέο της τελευταίας κατανομής του 2022, του προγράμματος που επιθυμούν να εισαχθούν και έχουν παρακαθίσει στα απαιτούμενα μαθήματα του αντίστοιχου Πλαισίου Πρόσβασης, σύμφωνα με τον Οδηγό Παγκύπριων Εξετάσεων 2022, θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση που βρίσκεται στην κατηγορία  «Ανακοινώσεις» της ιστοσελίδας της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου : http://www.ucy.ac.cy/aasw  από την Πέμπτη, 15 Σεπτεμβρίου 2022 μέχρι και την Δευτέρα , 31 Οκτωβρίου 2022. 

Η βαθμολογία του τελευταίου εισακτέου και τα Πλαίσια Πρόσβασης έχουν αναρτηθεί στην πιο πάνω ιστοσελίδα. Όσοι πληρούν τα πιο πάνω κριτήρια θα τους προσφέρεται αυτόματα η θέση.

Επισημαίνεται πως δικαίωμα διεκδίκησης θέσης έχουν είτε οι εθνοφρουροί οι οποίοι εξασφάλισαν θέση με την Α’ Κατανομή το 2022 και επιθυμούν να τη βελτιώσουν είτε εθνοφρουροί οι οποίοι δεν έχουν εξασφαλίσει θέση με την Α’ Κατανομή.

Απαραίτητα πιστοποιητικά για την ηλεκτρονική αίτηση:

  • Αντίγραφο πολιτικής ταυτότητας (μπροστινή όψη μόνο)
  • Βεβαίωση Στρατολογικής Κατάστασης Εθνοφρουρού (εκδίδεται από την μονάδα του κάθε εθνοφρουρού)
  • Δελτίο αποτελεσμάτων για Παγκύπριες Εξετάσεις 2022 του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας https://bit.ly/3QHcf1R, (χρησιμοποιώντας τους κωδικούς του ΥΠΑΝ και επιλέγοντας το σύνδεσμο Λήψη Εγγράφων – Παγκύπριες Εξετάσεις 2022)Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


438