Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει Διεθνές Συνέδριο


Μη-επαγγελματική Διερμηνείακα ιΜετάφραση (Non-Professional Interpreting and Translation – NPIT)

Το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου διοργανώνει το 6ο Διεθνές Συνέδριο Μη-επαγγελματικής Διερμηνείας και Μετάφρασης (‘Non-Professional Interpreting and Translation – NPIT6’) μεταξύ 25-27 Μαΐου 2023, στην Πανεπιστημιούπολη, με θέμα, “Unstated' mediation: On the ethical aspects of non-professional interpreting and translation”.

Όπως σημειώνουν οι διοργανωτές του Διεθνούς Συνεδρίου, «Οι μελετητές των Μεταφραστικών Σπουδών και άλλων επιστημονικών κλάδων (όπως η Κοινωνιολογία ή οι Σπουδές Επικοινωνίας) ενδιαφέρονται όλο και περισσότερο για το πολύπλευρο και προβληματικό θέμα της διερμηνείας και της μετάφρασης που παρέχεται από μη-επαγγελματίες κάθε ηλικίας και προέλευσης, με ή χωρίς αμοιβή, υπό ποικίλες συνθήκες και για ένα ευρύ φάσμα λόγων. Η μη-επαγγελματική διερμηνεία και μετάφραση (NPIT) είναι πλέον αρκετά διαδεδομένες ώστε να μας επιτρέπουν να δούμε τη μετάφραση και τη διερμηνεία όχι μόνο ως αναγνωρισμένα και καθιερωμένα επαγγέλματα αλλά και ως μια πανταχού παρούσα κοινωνική πρακτική αναγκαίας διαμεσολάβησης που παραμένει λιγότερο ορατή και λιγότερο εκτιμημένη, όχι μόνο από τους επαγγελματίες και την κοινωνία γενικότερα, αλλά ακόμη και από τους ίδιους τους μη-επαγγελματίες διερμηνείς και μεταφραστές. Η εμβάθυνση στις ηθικές πτυχές της NPIT θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γενικό πλαίσιο για τη διερεύνηση των μορφών και των επιπτώσεών της. Πιο συγκεκριμένα, το Συνέδριο NPIT6 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα επιχειρήσει να διερευνήσει τα ηθικά ζητήματα που προκύπτουν από τον "ανομολόγητο" χαρακτήρα της NPIT».

Περισσότερες πληροφορίες για το γενικό θέμα, τις επιμέρους θεματικές του Συνεδρίου, αλλά και για τη διαδικασία υποβολής περιλήψεων υπάρχουν στην επίσημη ιστοσελίδα στο σύνδεσμο: www.npit6.com

Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η αγγλική και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 16η Οκτωβρίου 2022.

Για υποβολές ή οποιαδήποτε ερώτηση, επικοινωνήστε με τους διοργανωτές, στο Ηλεκτρ. Ταχυδρ.: [email protected]

Για νέα και ενημερώσεις, γίνετε μέλος και ακολουθήστε μας στο Facebook και στο Twitter .

 
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


249