Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου την εβδομάδα 26-30 Σεπτεμβρίου 2022


Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Κύπρου την εβδομάδα 26-30 Σεπτεμβρίου 2022 περιλαμβάνει:

Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022

- Τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Workshop on Biodiversity Genomics

Εισηγητές: Σπύρος Σφενδουράκης, Καθηγητής

       Άννα Παπαδοπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια

       Ανδρέας Δημητρίου, Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

       Αγλαΐα Αντωνίου, Επιστημονικός Συνεργάτης

      Αλέξανδρος Σταματάκης, Καθηγητής

      Benoit Morel,Μεταδιδακτορικός Ερευνητής

Αίθουσα Β229, ΘΕΕ02, Πανεπιστημιούπολη, ώρα 15:00, https://sfendour.wixsite.com/biodiversitylab/about-4 Πληροφορίες: 22892667

Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2022

- Την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, το PV Technology Lab, FOSS Research Centre for Sustainable Energy διοργανώνει Workshop on workshop on Joint undergrAduate coUrses for smart eNergy managemenT sYstems (JAUNTY).

Συντονιστής: Dr Charalambos Anastassiou

Κέντρο Πληροφόρησης–Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,  Αίθουσα LRC014, ώρα 13:00, F554281947/E2 event agenda_v3 (002).pdf

Πληροφορίες:  22894321

- Την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, το Πανεπιστήμιο Κύπρου διοργανώνει Workshop on Biodiversity Genomics

Εισηγητές: Σπύρος Σφενδουράκης, Καθηγητής

       Ανδρέας Δημητρίου, Ειδικός Επιστήμονας Έρευνας

       Θεοδώρα Αντωνίου, Διδακτορική Φοιτήτρια

Αίθουσα Β228, ΘΕΕ02, Πανεπιστημιούπολη, ώρα 15:00, https://sfendour.wixsite.com/biodiversitylab/about-4

Πληροφορίες: 22892667

- Την Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου, το Αθλητικό Κέντρο διοργανώνει το Be Active Πρωτάθλημα Beach Tennis Αθλητικό Κέντρο, ώρα 17:00, F-2072399437/beach tennis 2022.pdf

Πληροφορίες: 22894184

Τετάρτη, 28Σεπτεμβρίου2022 

- Την Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου, η Πολυτεχνική Σχολή και το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) διοργανώνουν εκδήλωση με θέμα «Ίση μεταχείριση και εκπροσώπηση των φύλων στις επιστήμες»

Συντονίστρια: Αργυρώ Τσιπά, Λέκτορας, Πολυτεχνική Σχολή, Πανεπιστημίου Κύπρου, πρόεδρος

της Επιτροπής ‘Γυναίκες στη Μηχανική’ της Πολυτεχνικής Σχολής, Εκπρόσωπος του ΙδΕΚ

Αίθουσα Τελετών Πανεπιστημίου Κύπρου, Καλλιπόλεως 75, ώρα 16:00, F1197925635/Εκδήλωση Gender Issues in Resesarch - Greek_130922.pdf

Πληροφορίες: 22892019
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


273