Εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών εκτός κρατών της ΕΕ


Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α) και η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το ΚΥΣΑΤΣ διοργανώνουν γραπτές εξετάσεις για αποφοίτους Ιατρικών Σχολών, οι οποίες δεν λειτουργούν σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με στόχο την αναγνώριση των πτυχίων τους από το ΚΥΣΑΤΣ. Η γραπτή εξέταση αφορά όπου απαιτείται ΜΟΝΟ επιτυχία στις ειδικές εξετάσεις στα μαθήματα Παθολογίας και Χειρουργικής σύμφωνα με την παραπεμπτική επιστολή του ΚΥΣΑΤΣ.  

Η γραπτή εξέταση θα πραγματοποιηθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2022.  

Οι ερωτήσεις θα είναι πολλαπλής επιλογής και βραχείας ανάπτυξης. Επιτυχία στην εξέταση προϋποθέτει την εξασφάλιση 50% επιτυχία σε κάθε από ένα από τα δύο μαθήματα ξεχωριστά.

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεξαγωγή των γραπτών εξετάσεων είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 5 υποψηφίων.

Για πληροφορίες και εγγραφές στο σύνδεσμο: http://www.ucy.ac.cy/kepeaa/el/ μέχρι τις 11 Νοεμβρίου 2022.
Comments (0)


This thread has been closed from taking new comments.
Newsletter


373